Overslaan en naar de inhoud gaan
Top
Interview Thijs Kroese: MRA-gemeenten maken ernst met houtbouw
Regio Amsterdam wil 20 procent houtbouw in 2025

Hout wordt naar voren geschoven als bouwmateriaal voor een CO2-neutrale wereld. De 32 gemeenten van de MRA hebben nu een ambitieus doel gesteld: 20 procent van de woningproductie in houtbouw in 2025, oplopend tot 50 procent in 2050. Zijn dat realistische ambities? In gesprek met Thijs Kroese, voorzitter van de stuurgroep Houtbouw.

U bent wethouder. Sinds wanneer bemoeien lokale politici zich ook al met de materiaalkeuze van bouwprojecten? 

"Ik kan me die vraag goed voorstellen. De noodzaak om de CO2-productie van de bouw te verminderen is evident. Met houtbouw of algemener biobased materialen kun je grote besparingen in uitstoot realiseren. Maar om de hele bouwketen in beweging te brengen, om nieuwe wegen te verkennen, moet je dat wel samen gaan vormgeven: overheid, bouwende partijen en de wetenschap/het onderwijs. In de bestuurlijke stuurgroep Houtbouw, waar ik de voorzitter van ben, zijn al deze partijen vertegenwoordigd. Het gaat om het uitzetten van een nieuwe richting.

Allereerst die 20 procent houtbouw vanaf 2025. Is dat eigenlijk wel ambitieus? En hoe kwantificeer je dat? 
"Dat is zeker ambitieus. Vooral omdat iedereen de druk voelt van de woningnood. Er is een grote urgentie om woningen te bouwen. Dus dan ligt het voor de hand om vertrouwde paden te kiezen. Dus in dat licht is 20 procent best ambitieus.
Onder de bestuurlijke stuurgroep is een kerngroep van gemeenten, beleggers, ontwikkelaars, de TU Delft en het Rijk actief. En daarnaast is er nog een bredere projectgroep die minder regelmatig bij elkaar komt. We werken daarin aan een veelheid van thema's. Een daarvan is die kwantificering. We werken aan concrete normen. Dat zal een staffel worden, waarbij een laagbouwwoning meetelt als er een hoog percentage hout in is verwerkt, terwijl voor middenbouw en vooral woontorens de drempel lager ligt. Zulke concrete normen zijn ook nodig omdat gemeenten anders geen eenduidige uitvragen in de markt kunnen zetten.
 
De ontwikkeling van bouwprojecten is een zaak van lange adem. En 2025 is dichtbij. Hoe krijgt je zo snel dit vliegwiel in beweging?
"De ontwikkeling is natuurlijk al gaande. Ook in Purmerend hebben we enkele gebieden op het oog waar houtbouw goed zou passen en zien we corporaties open staan voor houtbouw op kleinere locaties. Bouwbedrijven uit deze regio zijn daar zeer actief bij betrokken. En ook regionale scholen met vakopleidingen haken aan op deze nieuwe ontwikkeling.
Er is inmiddels een groot aantal partijen aan dit initiatief verbonden. We werken nu voor het MRA aan een convenant. We willen dat elke gemeente, belegger of projectontwikkelaar die dat convenant ondertekent concrete projecten inbrengt. Dat hoeft niet per se om nieuwe locaties te gaan. De Neprom is nu voor ons aan het inventariseren in hoeverre bestaande projecten nog kunnen worden omgekat naar houtbouw."
 
Is er wel genoeg bos om duurzame houtkap te garanderen? En conflicteert grootschalige houtbouw niet met klimaatstrategieën om juist veel bomen te planten om CO2 op te vangen?
"Alle experts zeggen dat er voldoende productiebossen in Europa zijn om nog een forse groei te faciliteren. Die bossen staan vooral in Scandinavië, Oostenrijk en Duitsland. Wij vinden trouwens ook dat de hoeveelheid bos moet toenemen, ook in Nederland. Je ziet wel de prijzen stijgen en ook dat landen als China in Europa hout kopen. Het is essentieel dat we de hele productieketen vanaf de boomplant hierbij betrekken. Op het moment dat daar onvoldoende oog voor is, gaat het stokken."

Voor meer informatie over het MRA-initiatief: kwartiermaker is Bob van der Zande (bob@balthasar.nl)

NUL20 schreef in het maartnummer een uitgebreid artikel over de opkomst van houtbouw. Zie onder voor link naar 'Hout is hot'

Fred van der Molen