Overslaan en naar de inhoud gaan
Top
Kopgroepen en droomgroepen

Wat is er gebeurd op onze Standplaats Staalmanplein?
Het vernieuwingsproces zit in de planvormingfase. Woningcorporatie de Alliantie doet nadrukkelijke pogingen de bewoners daar een serieuze rol in te geven. Vier keer is de zogeheten ‘Kopgroep Staalmanpleinbuurt’ inmiddels bij elkaar geweest om mee te praten over de vernieuwing van hun buurt. Omar Taachirt, in het dagelijks leven administratief medewerker, is door de Alliantie gevraagd om deel te nemen aan de Kopgroep, die in totaal uit ongeveer 25 mensen bestaat. Taachirt is al eerder betrokken geweest bij een vernieuwingsproces, toen de woning van zijn vader in Bos en Lommer werd gesloopt. “Ik heb toen veel bijeenkomsten bezocht. Die ervaring wil ik nu graag in mijn eigen buurt benutten.”
Die ervaring was overigens niet zo positief. Taachirt: “Er wordt tijdens zo’n inspraakproces van alles beloofd, bijvoorbeeld dat je terug kunt keren in je eigen buurt, maar puntje bij paaltje worden er veel meer eisen gesteld dan waar je aan kunt voldoen. De Alliantie pakt het echter beter aan: alles wordt genotuleerd, waardoor je in elk geval het idee hebt dat het allemaal wat serieuzer wordt genomen.”
Jammer vindt Taachirt dat er in verhouding zo weinig allochtonen in de kopgroep zitten. “Het zijn met name oudere autochtonen die meepraten. Zij willen niet weg uit hun mooie flats met een lift en dat snap ik best. Maar ik woon met mijn gezin met vier kinderen in een kleine, vochtige vierkamerwoning. Dus ik ben niet tegen sloop en nieuwbouw als ik maar terug kan keren in een grotere, betere woning in deze buurt.”
Volgens Rob Hoogeveen, gebiedsontwikkelaar van de Alliantie, hebben zich wel aardig wat allochtonen aangemeld voor de Kopgroep, maar haken die vaak na één keer af. “Met een persoonlijke benadering proberen we die bewoners er toch opnieuw bij te betrekken. In het algemeen blijft het moeilijk om mensen mee te laten praten over een plan wat nog zo weinig concreet is.” De keerzijde van de vroege betrokkenheid.
Inmiddels zijn ook de eerste droomgroepen ‘Ouder worden in de Staalmanpleinbuurt’ en ‘Veilig buiten spelen’ bij elkaar geweest. Tijdens die bijeenkomsten maakten ruim veertig mensen hun toekomstwensen kenbaar.
En in mei gaat de eerste paal de grond in van de nieuwbouw van het Hart en de Parade, een eerste concrete stap in het vernieuwingsproces. Op deze plek zijn behalve woningen, een nieuwe school, moskee, kinderdagverblijf en zorgcentrum gepland. [JvV]