Overslaan en naar de inhoud gaan
Top
Eerste verdieping
20 jaar stedelijke vernieuwing in de Indische Buurt
Feiten en Cijfers

Feiten en cijfermateriaal bij de artikelen over de Indische Buurt - 20 jaar stedelijke vernieuwing uit NUL20 nr.100

Indische Buurt - de verschillende buurten 

De buurcombinaties M31 en M32 vormen de Indische buurt.

Indische Buurt - Corporatiebezit 2019

 

De gekleurde vlakken geven aan het bezit van de woningcorporaties in de Indische buurt. Bij gemengd eigendom (deel van de woningen verkocht aan particuliere eigenaren) wordt het complex van een kleur voorzien als de corporatie een meerderheidsaandeel heeft.

paars=Eigen Haard; rood=de Alliantie, blauw= Ymere, groen= Stadgenoot

 

Ontwikkeling woningvoorraad

 

 

 

 

(onderstaande grafieken zijn afkomstig uit de presentatie die Jeroen Slot, onderzoeksdirecteur OIS, hield op 16 september bij PakhuisNUL20)

 

Stijgende waarderingscijfers

Aandeel koopwoningen

Aandeel sociale huurwoningen

Aandeel nieuwe stedelingen

 

Aandeel inwoners zonder migratieachtergrond

Aandeel hoogopgeleiden

 

Deze cijfers zijn een bijlage bij een NUL20 dossier over de vernieuwing van de Indische Buurt. Andere artikelen: