Overslaan en naar de inhoud gaan
Top
Eef Meijerman gaat door als programmaontwikkelaar
Evert Bartlema nieuwe bestuursvoorzitter van !WOON

Evert Bartlema volgt Eef Meijerman op als bestuursvoorzitter van !WOON. Samen met Jacqueline van Loon zal hij leidinggeven aan de verdere ontwikkeling en profilering van de organisatie. Hij streeft niet naar verdere schaalvergroting van !WOON. Bartlema start op 8 oktober.

 

Bartlema heeft een lange staat van dienst in de volkshuisvesting en is een goede bekende in de Amsterdamse woonsector en corporatiewereld. Hij raakte na zijn studie betrokken bij de Amsterdamse en Rotterdamse stadsvernieuwingspraktijk als onderzoeker en daarna als projectcoördinator. Daarna bekleedde hij diverse advies- en managementfuncties bij achtereenvolgens de Amsterdamse Federatie van Woningcorporaties en Rochdale. In 1998 werd hij lid van het dagelijks bestuur van stadsdeel Westerpark. Zes jaar later keerde hij terug naar de corporatiewereld, in diverse functies bij respectievelijk Ymere, Rochdale en de Alliantie. Momenteel is Bartlema directeur van de ‘Amsterdamsche Coöperatieve Woningvereeniging Samenwerking’. Daarnaast is hij sinds 2012 huurderscommissaris bij Vestia en neemt hij enkele keren per jaar zitting in visitatiecommissies bij woningcorporaties. Zijn commissariaat houdt hij aan, maar voor visitaties verwacht hij weinig tijd meer te hebben. “Misschien nog één per jaar, om mijn kennis op peil te houden. Maar uiteraard niet bij Amsterdamse corporaties.”

Opgemaakt bed

Bartlema wil nog niet teveel vooruitlopen op de accenten die hij wil gaan zetten. Bovendien vindt hij dat hij in een opgemaakt bed komt. “!WOON heeft zich een spilfunctie verworven in Amsterdam en is tot zijn haarvaten betrokken bij de dynamiek van de stad. Het is juist nu de stad zo onder druk staat een cruciale partij”, verklaart Bartlema zijn motivatie om te solliciteren. “Dat heeft mijn voorganger Eef Meijerman goed gedaan. Met de omvorming tot !WOON en het vergroten van de dienstverlening van huurders naar alle bewoners is de waardering van de organisatie alleen maar gegroeid. Alle hulde daarvoor.”
Dat geldt ook voor het brede palet aan actuele thema’s waarin !WOON activiteiten ontplooit. “Ik had bij mijn oriëntatie een lijstje van actuele onderwerpen gemaakt waar ik een rol voor !WOON zie, van duurzaamheid, wijkontwikkeling, wooncoöperaties tot huisvesting van kwetsbare mensen. Maar op al die terreinen ontplooit !WOON al activiteiten.”
 
!WOON is inmiddels ook buiten Amsterdam actief, tot in Leiden aan toe. Bartlema heeft daar een dubbel gevoel over. “Uit mijn corporatietijd heb ik wel een allergie voor schaalvergroting overgehouden. !WOON moet niet groeien om te groeien. Als je ergens anders je kennis nuttig kan inzetten, dan moet je dat op verzoek zeker overwegen, maar dat kan ook tijdelijk of per project. Als je een vergelijkbare rol wilt spelen in een andere stad moet je daar echt geworteld zijn. Anders werkt het niet. Als we onze vleugels uitslaan is het bovendien logischer dat binnen de Metropoolregio te doen.”

 

Eef Meijerman gaat door als programmaontwikkelaar

Eef Meijerman treedt per 1 oktober op eigen verzoek terug als directeur/bestuurder bij !WOON. Hij blijft verbonden als programmaontwikkelaar. Hij gaat zich vooral bezig houden met Aardgasvrij Amsterdam en de gemeente Leiden. Tevens rondt hij het onderzoek naar de oprichting van een nieuwe brede Amsterdamse huurdersorganisatie af.
Meijerman is al vanaf 1989 spin in het web van !WOON en zijn rechtsvoorganger, het Amsterdams Steunpunt Wonen. Deze organisatie ontstond uit het samengaan van een zevental clubjes die zich alle met huurders- en bewonersbelangen bezighielden. De ASW startte met negentien (parttime) medewerkers en 1 miljoen gulden uit diverse potjes. Democratisch werd nog geschreven als ‘demokraties’ en de vrouwen stonden op hun eigen overleg.
In de loop der jaren is de werkwijze van het ASW opgeschoven van belangenvertegenwoordiger naar adviseur. Meijerman in een NUL20-interview in 2009: “We zijn altijd aan de kant van de bewoners gebleven én een brug geweest richting verhuurders en overheden. Mede dankzij ons hielden beide partijen een ingang bij elkaar. Wij zijn echte polderaars. Dat kleeft ook wel heel erg aan mij.”

 

Lees ook het interview: Eef Meijerman: 20 jaar Amsterdams Steunpunt Wonen (NUL20, januari 2009)

 

Fred van der Molen