Overslaan en naar de inhoud gaan
Top
Interview: Eva Bollen, Noorderling op de barricaden
'Wij zijn hier al en gaan niet weg'

Eind augustus bezocht het voltallige college de Vogelbuurt in Noord. Een volgens de burgemeester 'afgedwongen' bezoek. Afgedwongen, door de veelvuldige protesten en acties. Noorderlingen, verenigd onder de leus Verdedig Noord, voelen zich niet gehoord en achtergesteld. Waarom is men in Noord zo boos? We spreken met Eva Bollen, een van die actieve Noorderlingen.

In juli kopte Het Parool dat de huizenprijzen in Amsterdam-Noord in drie maanden tijd 18 procent waren gestegen. Die cijfers verbazen Eva Bollen van Red Amsterdam Noord totaal niet. Ze vertelt over een woning in het Blauwe Zand, een van de volkswijken in het stadsdeel die tot niet zo lang geleden een twijfelachtige reputatie genoten. "Noord is booming dus wordt er grof geld betaald. Een kleine eengezinswoningen uit de jaren dertig in het Blauwe Zand? Vraagprijs was vier ton en die werd ook nog eens overboden met 80.000 euro." 
Dat is een van de uitwassen van de gentrificatie volgens Bollen en haar medestrijders. "Van een gebied waar veel Amsterdammers vroeger hun neus voor ophaalden is de interesse in ons stadsdeel al jaren niet meer te stuiten. Maar de Noorderlingen zelf kunnen geen kant meer op als ze binnen hun eigen stadsdeel willen verhuizen, want dat is onbetaalbaar geworden."
Bollen stapte na drie maanden uit de stadsdeelcommissie: 'De SP is mijlenver afgedwaald van zijn partijprogramma' 
Wat de leden van Red Noord vooral steekt is dat zij nauwelijks betrokken worden bij alle plannen. Na de petitie in maart werd een groep Noorderlingen al uitgenodigd door GroenLinks-wethouder Groot-Wassink voor een gesprek. Bollen: "We vroegen de wethouder hoe het kan dat vier jaar geleden in het coalitieakkoord met veel tamtam werd aangekondigd dat democratisering en participatie speerpunten zijn van dit college, maar dat wij aan het einde van die bestuursperiode nu pas echt met elkaar rond de tafel zitten? Antwoord van de wethouder: ‘ja dat klopt maar we hebben wel keihard gewerkt’. Dat geloven we graag maar dan wel zonder ons. En dat is nou juist het probleem." 
Het bezoek van het college van B en W eind augustus gaf de burgers overigens wel weer moed en werd als constructief ervaren. Bollen: “Er wordt opeens naar ons geluisterd en nu maar hopen dat dat ook zo blijft”.

'Bouwplannen zijn buitenproportioneel'

Bollen begrijpt heel goed dat er woningen nodig zijn en dat in Noord nog ruimte is om te bouwen. Maar de plannen die de centrale stad met Noord heeft, gaan volgens haar alle perken te buiten. "Het plan is om de komende decennia in totaal zestigduizend woningen in Noord te bouwen. Er zijn nu rond de veertigduizend woningen. Dat betekent dat je ongeveer een stad ter grootte van Maastricht in een stadsdeel wilt proppen. Dat kan niet zonder onherstelbare schade aan te richten aan de kwaliteiten van dit bijzondere stadsdeel: de oude wijken, het groen en de sociale structuren. Het plan is bijvoorbeeld om een kruispunt aan te leggen op de Meeuwenlaan, waardoor wegen door beschermd stadsgezicht komen te lopen. En er wordt nergens gerept over toenemende overlast voor de bewoners, terwijl het aantal decibellen naar verwachting zal verdubbelen. En dat allemaal met een inspraak van lik mijn vestje."
'Zoveel woningen in het Hamerkwartier bouwen met hoogbouw tot 120 meter is absurd'
De bouw van 6.700 woningen in industriegebied het Hamerkwartier dat aan de ene kant grenst aan het IJ en aan de andere kant aan de Meeuwenlaan, de Vogelbuurt en IJpleinbuurt, noemt Bollen buitenproportioneel. "Zoveel woningen op die plek met hoogbouw tot 120 meter is absurd. Dat aantal kwam ook niet voor in de eerste plannen die de bewoners hebben ingezien. Dat is tijdens het planproces uit de hoge hoed getoverd."
Bollen vervolgt: "Terwijl de Vogelbuurt er heel belabberd bij ligt wat betreft de openbare ruimte, zien de bewoners aan de andere kant van de Meeuwenlaan straks 39 enorm hoge flats gebouwd worden met voornamelijk peperdure appartementen. Die worden niet gebouwd voor die mensen die wanhopig op zoek zijn naar een woning. Die worden gebouwd voor met name expats. Projectontwikkelaars zijn de eigenaar van de meeste grond en zij hebben het blijkbaar voor het zeggen."
 
Bewoners maken zich niet alleen grote zorgen over de gentrificatie van hun buurt, maar ook over het uitblijven van verbeteringen. Bewoners voelen zich achtergesteld bij nieuwkomers. Het voltalige stadsbestuur kwam op 24 maart naar Noord. Burgemeester Halsema luisterde niet alleen maar deed ook een belofte. Er komt ook voor Noord een masterplan. Zie onder onze video-reportage.

Te hoge prijs

Bollen heeft drie maanden deel uitgemaakt van de stadsdeelcommissie namens de SP. "Die partij heeft ons gesteund met het samenstellen van een zwartboek dat we in 2017 opstelden, omdat De Key een broodnodige renovatie van woningen in De Punt in de Vogelbuurt bleef uitstellen. Die renovatie komt er inmiddels en dat is een mooie overwinning." 

Bollen legde al na drie maanden haar functie neer in de stadsdeelcommissie. "De SP betaalt naar mijn idee een te hoge prijs om mee te mogen besturen. Ze dwalen mijlenver af van hun partijprogramma en daar ben ik erg van geschrokken. Daar voelen ze zich zelf trouwens ook ongemakkelijk bij, maar ik wil nog in de spiegel kunnen kijken. Die stadsdeelcommissies zijn sowieso een grote farce. Ze hebben totaal niets in te brengen; de centrale stad heeft altijd het laatste woord."

Red Noord trekt aan de noodrem

Het inmiddels gerenoveerde deel van de Van der Pekbuurt is totaal gegentrificeerd, meent Bollen. "Na de renovatie is een groot deel van de sociale huurwoningen in de vrije sector beland en een deel is verkocht. Nu de renovatie van de overgebleven sociale huurwoningen aan de beurt is, wordt die door Ymere een paar jaar uitgesteld en versoberd. Terwijl die oude woningen kampen met schimmel en loden leidingen. Ze zijn bovendien totaal niet geïsoleerd." 
Dat er miljoenen in Noord worden gestoken via potjes voor Ontwikkelbuurten en Focuswijken noemt Bollen een wassen neus. "Er ligt een principenota klaar voor het opknappen van de openbare ruimte in de Vogel- en IJpleinbuurt zonder financiële onderbouwing. Dat terwijl de investeringsnota voor het Hamerkwartier wel klaar ligt. Maar dat gaat om heel andere belangen. Je breekt je nek op sommige stoepen in veel oude wijken en de verkeersveiligheid op de Meeuwenlaan is in het geding. Het stadsdeel wil de straten echter niet openbreken omdat ze dan de riolering acuut aan moeten pakken. Daar is echter geen geld voor. Er worden intussen wel miljoenen uitgetrokken voor het aanleggen van festivalterreinen waar de bewoners niet op zitten te wachten, zoals in het Noorderpark. Hier wordt bewust gekozen voor tweedeling.”
Een dezer dagen wordt Red Amsterdam Noord een officiële stichting die opkomt voor de belangen van de Noorderlingen onder het motto: 'Wij zijn hier al en we gaan niet weg. We laten ons niet wegjagen voor mensen met meer geld'. Bollen: "Onze beweging wordt steeds groter. Het gaat allemaal over geld maar je kunt daar wel keuzes in maken. Wij trekken nu aan de noodrem."
 
Verenigd Noord

Actievoerders van Verenigd Noord. Zij spraken op 24 augustus met het voltallige Amsterdamse college dat naar hen toe was gekomen om naar hun grieven te luisteren. 

 

 

Janna van Veen