Overslaan en naar de inhoud gaan
Top
Eerste verdieping
Actievere werving en persoonlijke begeleiding moeten tot meer doorstroming leiden
Eigen Haard maakt werk van ‘Van Groot naar Beter’

Amsterdam blaast de regeling Van Groot naar Beter nieuw leven in. Zo heeft Eigen Haard in januari 1600 Amsterdamse huurders aangeschreven die een woning huren van meer dan 70 m2 en minimaal vijf kamers. Wie voldoet aan de eisen kan met de hulp van wooncoaches het verhuistraject in.
Eigen Haard streeft ernaar jaarlijks minimaal vijftig huurders over de streep te trekken.

Van Groot naar Beter: zo zit het
De regeling Van Groot naar Beter bestaat al meer dan tien jaar. Doel was om met name oudere bewoners te verleiden naar een kleinere en meer geschikte woning te verhuizen. Een minstens zo belangrijke nevendoelstelling was om woningen voor grote gezinnen vrij te maken. De regelingen Van Hoog naar Laag en Van Groot naar Beter zijn in Amsterdam nimmer erg succesvol geweest, in andere gemeenten wel. Gemeente en corporaties hebben in 2015 afgesproken een nieuwe poging te doen. Afgesproken is dat huurverhoging zoveel mogelijk wordt vermeden en dat de verhuizer kan kiezen uit het aanbod van alle corporaties. Bovendien investeert de gemeente in persoonlijke begeleiding via ‘wooncoaches’. In aanmerking komen Amsterdamse huishoudens van maximaal drie personen en een inkomen onder de inkomensgrens. Hun huidige woning is minimaal 70 m2 en heeft vijf kamers; de nieuwe woning is maximaal 60 m2 of een senioren- of WIBO-woning. Geïnteresseerde huurders krijgen twee jaar voorrang. Bovendien is er een verhuisvergoeding beschikbaar van tussen de 4500 en 6000 euro.

Sophie Cornet is projectmedewerker Doorstroming bij Eigen Haard. “Het werd hoog tijd dat de regeling opnieuw onder de aandacht van de huurders werd gebracht; vorig jaar waren er maar twee verhuizingen naar een kleinere woning. Nieuw is dat vanaf dit jaar de corporaties samenwerken: huurders die willen verhuizen naar een kleinere woning kunnen nu ook met voorrang via WoningNet bij andere corporaties terecht.” Mits ze aan bepaalde eisen van inkomen en gezinssamenstelling voldoen.
Dat alle 1600 huurders van een woning van meer dan 70 m2 meter werden aangeschreven, heeft te maken met privacywetgeving. Cornet: “We hebben geen inzicht in inkomen, dus moeten we iedereen benaderen. Ik verwacht dat we honderd positieve reacties krijgen en dat uiteindelijk de helft daarvan binnen twee jaar verhuist.” Datzelfde aantal huurders verhuisde bij de start van de regeling – zo’n tien jaar geleden – naar een kleinere woning. De afgelopen jaren liep dat aantal snel terug.
Wanneer Eigen Haard de aanvraagformulieren retour heeft, neemt de projectmedewerker persoonlijk contact met hen op. Cornet: “Veel van de gegadigden zijn op leeftijd en kunnen wel wat hulp gebruiken. Bij die mensen ga ik op huisbezoek om ze op weg te helpen met de papierwinkel. Intussen monitor ik wat er nodig is om de verhuizingen te faciliteren, hoeveel tijd we daaraan kwijt zijn en wat het oplevert. Daaruit formuleer ik eind van het jaar een advies dat niet alleen voor Eigen Haard maar ook voor de andere corporaties nuttig kan zijn.”

Kleine vijver

In het verleden hadden gegadigden alleen inzage in het aanbod van de eigen corporatie. Nu ontvangen geïnteresseerden wekelijks per mail het totale aanbod van alle corporaties via Digizine van WoningNet. Omdat veel oudere huurders geen computer hebben, worden de 'wooncoaches' van Eigen Haard uitgerust met iPads. Deze vrijwillige coaches helpen huurders zo nodig ook bij de voorbereiding van hun verhuizing.
Grootste bottleneck is het tekort aan geschikte woningen. Cornet: “Doordat de corporaties nu samenwerken is het aanbod groter, maar het blijft vissen in een te kleine vijver. Pas eind van het jaar kunnen we de balans opmaken.”

Janna van Veen