Top

Eerlijke huren

Marktwerking in de huursector en scheefwonen waren belangrijke thema’s in ons vorige nummer. Diverse media vonden daarin materiaal om de komkommertijd door te komen. Toen federatiedirecteur Hans van Harten vervolgens zijn idee om de huren van gewilde woningen te verhogen verder concretiseerde, was de beer los. Het Parool had voor deze zomer zijn Monster van Loch Ness te pakken.
Van Harten pleitte voor meer marktwerking in de huursector om de doorstroming te bevorderen en daarmee scheefwonen en illegale onderverhuur tegen te gaan. Waarom speelt de locatie in de huurprijs nauwelijks een rol, terwijl dat voor zowel kopers als huurders een belangrijk criterium is, was zijn retorische vraag.
Zijn voorstel vond – niet verrassend – bijval in corporatiekringen, maar de huurdersorganisaties schoten het voorstel – evenmin verrassend – volledig af. Bij de meeste Amsterdamse politieke partijen – van links tot rechts – kreeg Van Harten evenmin de handen op elkaar, zij het om zeer uiteenlopende redenen. Dat de discussie met onverminderde kracht wordt voortgezet is niet vreemd, want vanaf medio 2005 moet landelijk een nieuw huurstelsel worden ingevoerd. De gedachtevorming daarvoor is allerminst afgerond, om het eufemistisch te zeggen. Er is dus voor corporaties, huurders en woningzoekenden veel te winnen of te verliezen.
Het leek ons zinvol het debat niet alleen via ingezonden stukken te voeren. NUL20 organiseerde daarom eind augustus een rondetafelgesprek over de noodzaak en wenselijkheid van een meer marktconform huurbeleid. Een verslag daarvan vindt u in dit nummer.

Fred van der Molen
Hoofdredacteur
fred@nul20.nl