Overslaan en naar de inhoud gaan

Weg vrij voor verkoop duizenden Amsterdamse corporatiewoningen

Image

De gemeenteraad van Amsterdam legt wethouder Reinier van Dantzig van stedelijke ontwikkeling, woningbouw en volkshuisvesting geen strobreed in de weg. Om groei van de hoofdstedelijke sociale woningvoorraad veilig te stellen, mogen de Amsterdamse corporaties de komende vier jaar meer dan drieduizend sociale huurwoningen verkopen.

De verkoop van zoveel huurwoningen, zo bleek woensdag tijdens de vergadering van de raadscommissie Woningbouw en Volkshuisvesting over de nieuwe prestatieafspraken voor de periode 2024-2027, drukt bij veel partijen - de VVD nadrukkelijk uitgezonderd - op het gemoed. Maar de analyse van Ortec Finance dat de zes grote Amsterdamse corporaties zich de komende vier jaar maximaal inspannen om zoveel als verantwoord te lenen en dat verkoop van sociale huurwoningen onontkoombaar is om jaarlijks tot 2.500 woningen bij te bouwen, wordt breed gesteund. 

Extra informatie

De toezegging van corporaties dat zij niet meer woningen zullen verkopen dan strikt noodzakelijk is, wordt niet zonder meer geloofd. GroenLinks en PvdA vragen nadrukkelijk om betere, meer gedetailleerde verantwoording, zodat duidelijk is dat niemand ´in het ootje´ wordt genomen. Van Dantzig ontraadt de komst van een extra verkoopmonitor. “Het produceren van nog meer heel gedetailleerde cijfers brengt voor corporaties en gemeente ontzettend veel werk met zich mee. Die energie kan beter worden besteed aan het daadwerkelijk verbeteren en uitbreiden van de woningvoorraad”, aldus de wethouder. Hij roept partijen op om bij de vraag naar (nog) meer gedetailleerde informatie toch vooral het politieke doel daarvan voor ogen te houden. 

Uiteraard heeft de politiek zijn wensen en gedachten. Raadslid Nienke van Renssen van GroenLinks ziet graag, dat bij verkoop van corporatiewoningen de gemeente die woningen opkoopt en onderbrengt in een nieuw op te richten Gemeentelijk Woningbedrijf. Of dat die woningen in handen komen van wooncoöperaties die de woningen voor altijd behouden voor de gereguleerde sector. PvdA-fractievoorzitter Lian Heinhuis richt de blik graag op de toekomst. “Uiteindelijk is het model van verkopen om te groeien niet houdbaar. We moeten nadenken of heroverweging van corporatietaken, nieuwe leenvormen of kleinere corporaties kunnen bijdragen aan betere volkshuisvesting in een ongedeelde stad.”
Voor negen buurten in Amsterdam met dertig procent of minder sociale huurwoningen van corporaties geldt dat zij daar geen woningen verkopen, tenzij het volkshuisvestelijk noodzakelijk is. Maar bij sommigen in de raad bestaat vrees dat terughoudendheid in die buurten leidt tot extra verkopen elders in de stad. Wellicht moet daarom voor de hele stad gaan gelden: geen verkoop, tenzij…   

Aanpak E-,F- en G-labels

Specifieke onderdelen van de prestatieafspraken roepen vragen op. De Partij voor de Dieren vindt het niet acceptabel dat er voor 2028 geen einde wordt gemaakt aan corporatiewoningen met een heel slecht energielabel. Weliswaar is in de prestatieafspraken sprake van verbetering en verduurzaming van in totaal 30.000 woningen, dat leidt slechts tot de verbetering van de helft van de huidige corporatiewoningen met een E-, F- of G-label. Wanneer de rest aan de beurt komt, is volslagen onduidelijk. 

Ook worden afspraken over de bouw van huurwoningen voor het middensegment node gemist. Het ontbreken van afspraken daarover doet raadslid Myron von Gerhardt (VVD) zelfs terugverlangen naar de tijd van SP-wethouder Laurens Ivens. Volgens Van Dantzig heeft het geen zin afspraken te maken over middenhuurwoningen, simpelweg omdat de gemeente in dat segment niks kan afdwingen. De poging om eeuwigdurende middenhuur te bouwen is eerder op een mislukking uitgelopen. En het is niet mogelijk woningcorporaties voorrang te bieden bij de bouw van dergelijke woningen, Europese regels maken dat onmogelijk. Van Dantzig doet wel een oproep aan de fracties van onder meer VVD en Ja21 om druk uit te oefenen in Den Haag om akkoord te gaan met de wet Betaalbare huur. Hij is ervan overtuigd dat dan het aanbod aan betaalbare huurwoningen in de stad met duizenden woningen zal toenemen. [Bert Pots]