Geactualiseerd op
NUL20 Dashboard
Woningvoorraad MRA

Actuele cijfers over de ontwikkeling van de woningvoorraad in de Metropoolregio Amsterdam.

In de MRA worden de volgende deelregio's onderscheiden: Zaanstreek/Waterland, Almere/Lelystad, IJmond, Zuid-Kennemerland, Amstelland-Meerlanden, Gooi en Vechtstreek en Amsterdam. 

Aantal woningen per 1 januari 2022: 1.194.265
Aantal huishoudens per 1 januari 2021: 1,203 miljoen huishoudens
MRA Samenstelling woningvoorraad
 Beweeg met de cursor over de grafieken voor de percentages

KERNCIJFERS MRA 2021

 • Gemiddelde huur sociale sector corporaties: €568, aanvangshuur €578 
 • Gemiddelde aanvangshuur part. vrije sector: €1.403
 • Gemiddelde aanvangshuur corporaties vrije sector: €1.079
 • Huurquote in sociale huursector: 27%
 • Huurquote in particuliere vrije sector: 36%, recent verhuisd 37%.
 • Gemiddelde hypotheeklasten: 16% van inkomen.
  (bron WiMRA)

Belangrijke trends:

 • De doelgroep van de sociale huursector (inkomens tot €40.024) is gestabiliseerd op 42%; in 2017 was dat nog 38%.
 • De kansen voor lage inkomens zijn niettemin verder geslonken omdat de sociale huurvoorraad afnam én omdat er nauwelijks koopwoningen meer zijn in het lage prijssegment (WOZ <€188.000) zijn, ook niet meer in Lelystad en de Zaanstreek.
 • Het aandeel huishoudens met een hoog inkomen (> €60.036) groeit, van 37 naar 42% in twee jaar; vooral gezinnen onder de 55 hebben vaker een hoog inkomen.
 • Een trend die doorzet is dat het aandeel huishoudens met een middeninkomen afneemt: van 22% (2017) naar 17% (2021).
 • De particuliere vrijesectorhuur groeit, van 8% (2017) naar 12%(2021). De woonlasten liggen er alweer een stuk hoger dan twee jaar terug: gemiddelde huurquote is 36%.
 • Het aandeel middeldure huurwoningen bleef gelijk (7%), net als het aandeel sociale huur van corporaties (30%) en het aandeel koopwoningen (48%). 
 • Ook het aandeel koopwoningen dat wat WOZ-waarde betreft bereikbaar is voor middeninkomens (tot ca.€300.000) is enorm teruggelopen: van 24% in 2017 naar 13% in 2021. Maar dat is statistiek; de gemiddelde aankoopprijs is al opgelopen tot €450.000.
 • De gemiddelde huurlasten zijn voor sociale huurders de laatste jaren niet gestegen: huurquote is 27%; recent verhuisden in deze sector hebben een hogere huurquote (29% bij corporaties, 31% bij particuliere verhuurders), maar ook die is niet gestegen.
 • Woningeigenaren hebben veel lagere woonlasten dan huurders: gemiddeld 16% van hun inkomen kwijt aan hypotheeklasten.
(Bronnen: WiMRA 2019 en WiMRA2021 - Het WiMRA-onderzoek is een uitbreiding van Wonen in Amsterdam. De volledige factsheet is te downloaden vanaf de site van de MRA.)

De ontwikkeling van de woningvoorraad per deelregio 2013-2022 staat HIER