Overslaan en naar de inhoud gaan
Geactualiseerd op
NUL20 Dashboard
Woningvoorraad MRA

Actuele cijfers over de ontwikkeling van de woningvoorraad in de Metropoolregio Amsterdam.

In de MRA worden de volgende deelregio's onderscheiden: Zaanstreek/Waterland, Almere/Lelystad, IJmond, Zuid-Kennemerland, Amstelland-Meerlanden, Gooi en Vechtstreek en Amsterdam. 

Aantal woningen per 1 januari 2022: 1.194.265
Aantal huishoudens per 1 januari 2021: 1,203 miljoen huishoudens
MRA Samenstelling woningvoorraad
 Beweeg met de cursor over de grafieken voor de percentages

KERNCIJFERS MRA 2021

 • Gemiddelde huur sociale sector corporaties: €568, aanvangshuur €578 
 • Gemiddelde aanvangshuur part. vrije sector: €1.403
 • Gemiddelde aanvangshuur corporaties vrije sector: €1.079
 • Huurquote in sociale huursector: 27%
 • Huurquote in particuliere vrije sector: 36%, recent verhuisd 37%.
 • Gemiddelde hypotheeklasten: 16% van inkomen.
  (bron WiMRA)

Belangrijke trends:

 • De doelgroep van de sociale huursector (inkomens tot €40.024) is gestabiliseerd op 42%; in 2017 was dat nog 38%.
 • De kansen voor lage inkomens zijn niettemin verder geslonken omdat de sociale huurvoorraad afnam én omdat er nauwelijks koopwoningen meer zijn in het lage prijssegment (WOZ <€188.000) zijn, ook niet meer in Lelystad en de Zaanstreek.
 • Het aandeel huishoudens met een hoog inkomen (> €60.036) groeit, van 37 naar 42% in twee jaar; vooral gezinnen onder de 55 hebben vaker een hoog inkomen.
 • Een trend die doorzet is dat het aandeel huishoudens met een middeninkomen afneemt: van 22% (2017) naar 17% (2021).
 • De particuliere vrijesectorhuur groeit, van 8% (2017) naar 12%(2021). De woonlasten liggen er alweer een stuk hoger dan twee jaar terug: gemiddelde huurquote is 36%.
 • Het aandeel middeldure huurwoningen bleef gelijk (7%), net als het aandeel sociale huur van corporaties (30%) en het aandeel koopwoningen (48%). 
 • Ook het aandeel koopwoningen dat wat WOZ-waarde betreft bereikbaar is voor middeninkomens (tot ca.€300.000) is enorm teruggelopen: van 24% in 2017 naar 13% in 2021. Maar dat is statistiek; de gemiddelde aankoopprijs is al opgelopen tot €450.000.
 • De gemiddelde huurlasten zijn voor sociale huurders de laatste jaren niet gestegen: huurquote is 27%; recent verhuisden in deze sector hebben een hogere huurquote (29% bij corporaties, 31% bij particuliere verhuurders), maar ook die is niet gestegen.
 • Woningeigenaren hebben veel lagere woonlasten dan huurders: gemiddeld 16% van hun inkomen kwijt aan hypotheeklasten.
(Bronnen: WiMRA 2019 en WiMRA2021 - Het WiMRA-onderzoek is een uitbreiding van Wonen in Amsterdam. De volledige factsheet is te downloaden vanaf de site van de MRA.)

De ontwikkeling van de woningvoorraad per deelregio 2013-2022 staat HIER