Overslaan en naar de inhoud gaan
Top
De rekenkamer
Resultaten WiA 2017 bevestigen de druk op het centrum
Amsterdammer geeft zijn buurt een dikke voldoende

Amsterdammers geven gemiddeld het rapportcijfer 7,5 voor hun buurt. Flink wat wijken in Noord, Zuidoost en met name Nieuw-West zitten onder het gemiddelde, terwijl de meeste wijken in Oost, Zuid en Centrum hoog scoren. Sinds het eerste onderzoek Wonen in Amsterdam in 2001 gaan de leefbaarheidscijfers crescendo. Maar deze keer zakte in Centrum de waardering.

Zie ook:
Woonbarometer: Hoe leefbaar is Amsterdam?
Vier opvallende buurten:
  dalers: Weteringschansbuurt en Venserpolder; stijgers: Overtoomse Veld en Erasmuspark

WiA 2017 Buurttevredenheid
Amsterdam 7,5
Hoogste: Apollobuurt: 8,7
Laagste: Geuzenveld en Slotermeer-Zuidwest en -Noordoost: 6,4
Grootste stijger: Erasmusparkbuurt +0,6 naar 7,6
Dalers: Venserpolder, Holendrecht/Reigersbos, Weteringschans, Jordaan
Best scorende stadsdeel: Zuid 8,1
Minste scorende stadsdeel: Nieuw-West 6,8
Brede ergernis: vervuiling

 

Achtergrondinfo
Wonen in Amsterdam (WiA) wordt uitgevoerd door OIS in opdracht van de gemeente Amsterdam en de Amsterdamse Federatie van Woningcorporaties. Vanaf 2001 worden in WiA vragen opgenomen over de leefbaarheid – over schoon, heel, veilig en ‘prettig samenleven’. Gemiddeld werken zo’n 18.000 Amsterdammers mee; daarmee zijn de gegevens tot op wijk- en soms zelfs buurtniveau betrouwbaar. Het onderzoek wordt inmiddels ook op het niveau van de Metropoolregio Amsterdam uitgevoerd. Die resultaten verschijnen binnenkort.

Volgens internationale lijstjes behoort Amsterdam tot de aantrekkelijkste steden ter wereld. En ook volgens de Amsterdammers zelf, die toch bekend staan als notoire kankeraars, kan hun buurt er goed mee door. Dat blijkt uit het tweejaarlijkse onderzoek Wonen in Amsterdam (WiA). Hoofdstadbewoners geven gemiddeld een 7,5 voor hun buurt. In dit tweejaarlijkse onderzoek van de gemeente Amsterdam en de Amsterdamse Federatie van Woningcorporaties (AFWC) varieert het buurtrapportcijfer in 2017 op wijkniveau van een 6,3 in de nieuwbouwlocatie Zeeburgereiland/Nieuwe Diep in Oost tot een 8,7 in de Apollobuurt in Zuid. Ruim een kwart van de negentig wijken krijgt een 8 of hoger als rapportcijfer in 2017. Centrum en Zuid zijn gewend aan hoge scores, maar West en Oost beginnen die te naderen. Sinds 2011 zijn er geen wijken meer met een onvoldoende op buurttevredenheid. Directeur Egbert de Vries van de AFWC stelt met tevredenheid vast dat bewoners buurten waar corporaties langjarig hebben geïnvesteerd meer zijn gaan waarderen. Dat geldt voor de periode 2015-2017 bijvoorbeeld voor de Transvaalbuurt in Oost, Overtoomse Veld in Nieuw-West, Erasmusparkbuurt in West en de Volewijck in Noord (waaronder de Van der Pekbuurt, die recentelijk is gerenoveerd). De meeste van de twaalf wijken die meer dan één punt zijn gestegen in de periode 2005-2017 liggen in stedelijke vernieuwingsgebieden; vijf in stadsdeel West, vier in Oost, één in Zuidoost (Bijlmer Centrum), één in Noord (IJplein-Vogelbuurt) en één in Nieuw-West (Overtoomse Veld).  De Indische Buurt West is van al deze buurten de sterkste stijger. Omgekeerd lijken juist wijken waar de vernieuwing tijdens de crisis is gestagneerd, slecht te scoren. Dat geldt bijvoorbeeld voor het hele gebied Slotermeer.

Nieuw-West verkleint achterstand

Sinds de eerste meting in 2001 is in Amsterdam de tevredenheid over de buurt geleidelijk gestegen. In 2001 was het gemiddelde rapportcijfer 6,9, nu een 7,5.   Bovendien zijn alle onvoldoendes op wijkniveau verdwenen. Op stadsdeelniveau behoren Nieuw-West en West de laatste twee jaar tot de stijgers, terwijl in Zuid, Oost en Noord geen significante verandering plaatsvond op buurttevredenheid. In Centrum daalde de score.
Drie van de vier wijken waar de score in 2017 nog onder de 6,5 lag, bevinden zich in Nieuw-West: in het hele gebied Geuzenveld-Slotermeer blijven de cijfers voor de buurt gemiddeld relatief laag (6,4). Bewoners zijn daar verder met name ontevreden over straatvuil en criminaliteit in de buurt. Ook de mate van betrokkenheid van bewoners bij hun buurt houdt niet over, zeggen bewoners. Dat in dit deel van de stad de stedelijke vernieuwing gedeeltelijk is gestagneerd,  zal de stemming onder bewoners ook niet hebben verbeterd. Tal van vernieuwingsprojecten werden geannuleerd, uitgesteld of gewijzigd.
Maar in het westelijk deel van de stad zitten ook stijgers. Erasmuspark in West is zelfs met een toename van ruim een half punt de grootste stijger in de periode 2015-2017. En wat te denken van Overtoomse Veld, eens de minst populaire wijk van de stad. De afgelopen jaren is deze wijk stap voor stap opgeklommen. De buurttevredenheid is van een onvoldoende in 2009 inmiddels gestegen tot een 6,7.

Centrumbewoners minder tevreden

In stadsdeel Centrum is iets aan de hand. De vele klachten over toeristendrukte, vakantieverhuur en straatvuil lijken hun beslag te vinden in teruglopende buurttevredenheidsscores. De centrumbewoner is niet meer zo supertevreden met zijn buurt als weleer. Het gemiddelde rapportcijfer voor de buurt in stadsdeel Centrum is in de periode 2015-2017 gedaald: min 0,2 punt tot een 7,9. Dat geldt voor de andere stadsdelen niet. Op de Burgwallen Oude Zijde was de kentering al eerder zichtbaar. De bewoners in deze wijk zijn in 2017, net als in 2015, het minst tevreden over hun buurt van alle centrumbewoners. Elders in het centrum zakte de waardering voor de eigen buurt sinds 2015, rond de Weteringschans en in de Jordaan.
Het gemiddelde cijfer in stadsdeel Centrum blijft echter hoog: een 7,8 voor Centrum-West (-0,2) en een 8,0 voor Centrum-Oost (-0,1). Men is  tussen de nieuwe en oude Burgwallen relatief somber over de toekomstige ontwikkeling van de buurt.

Zuidoost

De bestuurders van Zuidoost zullen ook niet onverdeeld gelukkig zijn met de WiA-resultaten. Van 2001 tot 2015 steeg het gemiddelde rapportcijfer voor de buurt er van 6,5 naar 7,2. En net nu ook de beeldvorming aan het kantelen is, zakken een aantal leefbaarheidscijfers weer iets. In 2015 hadden alle acht wijken in Zuidoost nog het rapportcijfer 7 of hoger. Met name bewoners van Venserpolder (-0,4 tot 6,6) en Holendrecht/Reigersbos (-0,3 tot 6,9) oordelen nu veel negatiever over hun buurt dan twee jaar geleden.

Over de langere periode 2005-2017 laten 50 van de 90 wijken een verbetering zien. Indische Buurt West is de sterkste stijger met 1,7 punt. Van de twaalf wijken die meer dan 1 punt gestegen zijn, liggen er vijf in stadsdeel West, vier in Oost, één in Zuidoost (Bijlmer Centrum), één in Noord (IJplein-Vogelbuurt) en één in Nieuw-West (Overtoomse Veld).
 

Zie ook andere artikelen over WiA 2017 - Leefbaarheid:
Woonbarometer: Hoe leefbaar is Amsterdam?
Vier opvallende buurten. Dalers: Weteringschansbuurt en Venserpolder; stijgers: Overtoomse Veld en Erasmuspark

Fred van der Molen