D66: Airbnb moet zelf actief vastgoedhufters aanpakken

08.09.16
D66: Airbnb moet zelf actief vastgoedhufters aanpakken
D66 Amsterdam wil dat Airbnb zelf ook actief gaat handhaven op de zestig dagen regel en het maximaal aantal personen waaraan je mag verhuren. Ook wil D66 dat woningen die niet op Airbnb verhuurd mogen worden – zoals sociale huurwoningen – niet worden toegelaten op de site. Die oproep doet D66-raadslid Reinier van Dantzig.
 
Amsterdam sloot eind 2014 als eerste Europese stad een overeenkomst met Airbnb. De verhuursite zegde daarbij toe alle klanten duidelijke informatie te geven over de regels die in Amsterdam gelden voor particuliere vakantieverhuur. Airbnb zegde ook toe de toeristenbelasting te innen voor de gemeente. Deze overeenkomst is voor 2016 onder dezelfde voorwaarden verlengd. Volgens wethouder Ivens is het niet vanzelfsprekend dat de overeenkomst weer stilzwijgend wordt verlengd. De gesprekken tussen Airbnb en de gemeente lopen nog.
Ondanks de sterk toegenomen handhaving lijkt Amsterdam nauwelijks in staat het toenemende gebruik van woningen voor vakantieverhuur te bedwingen. De nadelen worden steeds meer zichtbaar: meer overlast, prijsopdrijving van woningen, woningonttrekking en verminderde leefbaarheid.
Toepassing van de geldende regels zou veel makkelijker worden als de verhuurplatforms daar zelf op gaan toezien. Tot dusver werken ze daar niet aan mee. Ze delen geen gegevens van overtreders en zijn niet bereid illegale aanbiedingen van hun site te weren. Of het nu gaat om sociale huurwoningen die niet mogen worden verhuurd, woningen voor meer dan vier personen of woningen die structureel worden verhuurd. 
De juridische mogelijkheden om Airbnb & Co aan te pakken blijken beperkt. En dus blijft het bij hartekreten zoals die van raadslid Van Dantzig: “Er zijn Amsterdammers die Airbnb binnen de regels gebruiken met lol voor hen en voor hun gasten. Maar er zijn ook vastgoedhufters die willens en wetens de stad verpesten met illegale hotels. En die moeten we keihard aanpakken. Het is hoog tijd dat Airbnb haar verantwoordelijkheid neemt en voorkomt dat haar mooie platform gekaapt wordt door misbruik.” 
 
Amsterdam heeft inmiddels plannen om het aantal toegestane verhuurdagen terug te brengen van 60 naar 30 in de ijskast gezet na een negatief juridisch advies: een dergelijke beperking zou waarschijnlijk niet stand houden voor de rechter. Kansrijker lijkt het plan om een  meldplicht in te voeren voor verhuurders. De Kamer heeft zich daar in een motie achter gesteld. Het noodzakelijke wettelijke traject kan echter nog geruime tijd in beslag nemen.   
 
Kom PakhuisNUL20 op maandagavond 26 september 20.00: Houdt Amsterdam Airbnb in de hand? MET: wethouder Laurens Ivens.
Oproep: deel uw ervaringen met Airbnb met de redactie: redactie@nul20.nl
 

NUL20 nieuws

Laatste nummer

afbeelding van Fred van der Molen
Boekbespreking 26.11
Maarten Ridderbos beschrijft in zijn boek Transities in het landschap toonaangevende en spraakmakende ontwikkelingsprojecten in binnen- en buitenland van de afgelopen twee decennia. In het lijvige boekwerk wordt ingezoomd op stedelijke gebieden en op de plekken waar stad en land samenkomen...
Fred van der Molen
afbeelding van Fred van der Molen
Video 25.11
Sinds de Woningwet van 2015 mogen corporaties alleen nog lage inkomens huisvesten. In buurten met veel corporatiebezit kunnen daardoor concentraties van armoede ontstaan. Het versterken van de kwaliteit van wonen en leven in deze buurten is een gezamenlijke...
Fred van der Molen
afbeelding van Fred van der Molen
Boekbespreking 24.11

Bouwen in de stad of in het groen? Deze - al dan niet valse - tegenstelling blijft het debat over de aanpak van de wooncrisis bezighouden. De vijf grote steden hebben bureau APPM gevraagd om in deze publicatie bestaande onderzoeken, cijfers en argumenten voor- maar ook mogelijke nadelen van...

Fred van der Molen
afbeelding van Fred van der Molen
Video 17.11

Deze aflevering van Bouw Woon Leef gaat in op verleden, heden en toekomst van de stedenbouw in Almere. De komende decennia gaat er nog heel veel gebouwd worden in de polderstad. Want er is ruimte. In de volgende fase wordt enigszins gebroken met de bouwtraditie waarin afzonderlijke kernen...

Fred van der Molen
afbeelding van Fred van der Molen
Boekbespreking 10.11

Tot in de jaren ’70 van de vorige eeuw was de menging van wonen en werken de alledaagse werkelijkheid in de binnenstad, de 19e eeuwse wijken en delen van de gordel '20-'40. In bijvoorbeeld de Amsterdamse Oosterparkbuurt zag je kleine garagebedrijven, een schaatsenfabriek, timmerwerkplaatsen, een...

Fred van der Molen
afbeelding van Fred van der Molen
Achtergrondartikel 04.11

Voor Amsterdamse koopwoningen tot 512.000 euro WOZ-waarde gaat bij verkoop een zelfwoonplicht gelden. Met de voorgestelde maatregel wordt 60 procent van de Amsterdamse koopwoningen beschermd tegen opkoop en verhuur door beleggers. Andere gemeenten volgen.

Fred van der Molen
afbeelding van Fred van der Molen
Achtergrondartikel 25.10 Geactualiseerd op: 25.10.21

Af en toe borrelt de wens ergens op, meestal aan de linkerkant van het politieke spectrum: de heroprichting van het gemeentelijk woningbedrijf. Aanleiding is veelal onvrede over de prestaties van de lokale woningcorporaties of de verkoop van sociale huurwoningen. In Amsterdam is het onderwerp...

Fred van der Molen
afbeelding van Fred van der Molen
Achtergrondartikel 22.10

Maart 2022 zijn er verkiezingen voor de gemeenteraad. In deze rubriek houden we een overzicht bij van de (concept)verkiezingsprogramma's. Er liggen belangrijke politieke vragen voor. Houdt het huidige linkse college een meerderheid? Is de huidige combi niet sowieso op elkaar uitgekeken? Zal de...

Fred van der Molen
afbeelding van Fred van der Molen
Achtergrondartikel 22.10

In aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen gaan Amsterdamse woningcorporaties in Pakhuis de Zwijger in gesprek met Amsterdammers, politiek en woonexperts. Op de eerste bijeenkomst Wonen voor Iedereen op 18 oktober ging het over de kosten van de energietransitie. Hoe houden we de...

Fred van der Molen
afbeelding van Fred van der Molen
Video 19.10
Energie Samen, Alliander, Klimaatverbond Nederland en Rabobank bundelen hun krachten om buurtinitiatieven voor collectieve warmtevoorzieningen te ondersteunen. Gerwin Verschuur van Energie Samen: “Wij willen met een goede wijkaanpak bewoners in staat stellen om een volwaardige rol te spelen in...
Fred van der Molen
afbeelding van Fred van der Molen
Video 13.10
De ruimte voor woningbouw is schaars in Nederland. Transformatie van oude kantoren en bedrijfsterreinen naar woongebouwen en woonwijken is dan ook noodzaak. BouwWoonLeef besteedt in deze aflevering aandacht aan twee bijzondere transformaties: die van het Slachtterrein in Haarlem-Oost en die...
Fred van der Molen
afbeelding van Fred van der Molen
Boekbespreking 07.10
In de nieuwe publicatie 'Thuis is…. Groot Amsterdam' verkent Stad-Forum de het thuisgevoel van bewoners in Almere Poort, Beverwijk, Hilversum, Purmerend en Uithoorn. Stad-Forum sprak daar uitgebreid met professionals, bewoners en ondernemers over gehechtheid aan...
Fred van der Molen

NUL20 Dashboards

De NUL20 Dashboards geven zowel een historisch als actueel overzicht van de woningvoorraad en de woningproductie van Amsterdam én de Metropoolregio Amsterdam. Overzicht.