Overslaan en naar de inhoud gaan

Corporaties onderschrijven bouwambities Flevoland maar maken zich zorgen over voldoende locaties

Image

De woningcorporaties in de Metropoolregio Amsterdam (MRA) laten weten “volledig achter de doelstellingen en ambities” van het coalitieakkoord 2023-2027 van de provincie Flevoland te staan. De nieuwe coalitie wil 40.000 extra woningen tot 2030 realiseren. Deze bouwopgave komt voor een groot  deel voor rekening van Almere en Lelystad, beide ook onderdeel van de MRA. De twee gemeenten hebben zich eerder in de MRA-woondeal verbonden aan de bouw van 31.000 woningen waarvan 9.400 sociale huurwoningen. De corporaties zeggen toe die aantallen sociale huurwoningen te willen realiseren, maar dan moeten de gemeenten wel met voldoende locaties over de brug komen.

De corporaties kunnen zich volledig vinden in de visie van de provincie. In het coalitieakkoord wordt benadrukt dat de 40.000 extra woningen vooral in het stedelijke gebied moeten komen óf aansluitend op bestaande bebouwing. Men ondersteunt ook het belang van het bouwen van 'vitale wijken', dus met voldoende voorzieningen, werkgelegenheid en een mix van bewoners.

Maar 40.000 extra woningen in zeven jaar is een uiterst ambitieus doel, zeker nu de markt tegenzit. Voor Almere is de bouwopgave opgeschroefd naar 3.000 woningen per jaar, terwijl de polderstad de afgelopen jaren - met een gunstige markt - niet in staat bleek de woningproductie boven de 2.000 woningen te krijgen (zie grafiek). En in het eerste half jaar van 2023 werden netto slechts 640 woningen aan de voorraad toegevoegd.

Almere - ontwikkeling woningvoorraad
Almere - ontwikkeling woningvoorraad (elke staaf is jaartotaal van voorafgaande vier kwartalen)

Volgens de MRA Woondeal moet Almere in die periode tot 2030 locaties beschikbaar stellen voor de bouw van 6.360 sociale huurwoningen en Lelystad voor 3.060 stuks. Dat is ondanks de vele ruimte in de polder niet vanzelfsprekend. Corporatie Centrada meldde in juli dat het in Lelystad nog onvoldoende locaties beschikbaar heeft voor de eigen bouwambities. Centrada wil de komende tien jaar gemiddeld 250 woningen per jaar in Lelystad bouwen.