Overslaan en naar de inhoud gaan

Lelystadse corporatie Centrada heeft forse bouwambities, maar onvoldoende locaties

Image

De woningcorporatie Centrada wil de komende tien jaar gemiddeld 250 woningen per jaar bouwen. Dat blijkt uit het strategisch plan van de corporatie voor de komende tien jaar.  Met name in de jaren 2025/2026 wordt een piek verwacht, waarin het aantal nieuwe woningen kan oplopen tot 400-500 per jaar.

Centrada wil met de investeringen de zoekduur voor een sociale huurwoning terugbrengen naar zo’n twee jaar. Het aantal woningzoekenden in Lelystad is inmiddels gestegen tot bijna 19.000. Daarbij neemt ook het aantal urgenten toe en de taakstelling voor huisvesting van statushouders wordt hoger. Het versneld toevoegen van woningen vindt de corporatie daarom van essentieel belang.

De investeringen in nieuwbouw passen in de gemeentelijke woonvisie en meerjaren prestatieafspraken. Overigens zijn er nog niet voldoende locaties voorhanden. Centrada zegt daarvoor nauw samen te willen werken met de gemeente. "Essentieel is dat deze locaties betaalbaar blijven om sociale huur mogelijk te maken." De corporatie verwijst naar eerdere afspraken bij de realisatie van de tijdelijke huisvesting in LARS en LILY. Toen is afgesproken dat de gemeente locaties beschikbaar stelt voor de bouw van 600 permanente woningen tussen 2023 en 2026. Maar inclusief een achterstand in locaties vanuit eerdere afspraken moet er nog plek gevonden worden voor ruim 400 woningen. Deze zijn volgens Centrada absoluut nodig om doorstroom te kunnen genereren vanuit de tijdelijke huisvesting, zonder dat de druk voor de reguliere woningzoekenden nog verder toeneemt.

Voor 2024 heeft Centrada concrete bouwprojecten in voorbereiding voor 210 woningen in Hooghe Bomen en 70 woningen in Groot Nooten (Warande). Veertien woningen in Klein Nooten (Warande) worden wellicht nog dit jaar opgeleverd.