Overslaan en naar de inhoud gaan

Corporaties maken flinke stappen in het verduurzamen van woningen

Image

Corporaties hebben hun investeringen in verduurzaming flink opgevoerd. Bijna 40 procent van de corporatiewoningen heeft daardoor nu energielabel A of beter en het aantal woningen met energielabel E, F of G is het afgelopen jaar afgenomen van 247.300 naar 180.700 woningen. Die forse afname komt overigens voor de helft door een methodiekcorrectie. Dit blijkt uit de jaarlijkse benchmarkcijfers van Aedes

In de Nationale Prestatieafspraken is als doel gesteld dat er geen woningen meer zijn met energielabel E, F en G aan het eind van 2028. Koepelorganisatie Aedes zegt nu dat die doelstelling "in zicht is". Ten opzichte van 2021 nam het aandeel corporatiewoningen met energielabel E, F en G vorig jaar af van 11,8 naar 8,6 procent. Het afgelopen jaar is de energieprestatie van 33.000 woningen met energielabel E, F en G verbeterd. Nog eens zo'n aantal kreeg een beter label door een administratieve correctie van de labelberekening. Dat waren woningen die ten onrechte zo'n lage labelscore hadden gekregen. Huurders ervaren de kwaliteit van hun woning ook echt als beter naarmate de woning een beter energielabel heeft, zo meldt Aedes.

Niet alleen zijn de investeringen in woningverbeteringen aanzienlijk gestegen, er is ook een opmerkelijke toename in de uitgaven voor planmatig onderhoud. Ook dat heeft verband met inspanningen van woningcorporaties om de woningvoorraad te verduurzamen. In het overstappen op efficiënte installaties en duurzame warmtepompen met minder of geen aardgasverbruik zijn echter nog grote stappen te zetten. Aedes zegt dat dit alleen lukt als gezamenlijke opgave met onder andere gemeenten en netbeheerders. En het Rijk moet duidelijke kaders meegeven.

De Aedes-benchmark verschijnt dit jaar voor de 10-de keer. Dit jaar deden 272 corporaties mee, goed voor 98 procent van alle verhuurde corporatiewoningen.