Overslaan en naar de inhoud gaan

Corporaties gaan in Purmerend weer middensegment woningen bouwen

Image

De gemeente Purmerend heeft met vier woningcorporaties een ‘sociaal woonakkoord’ gesloten om tot 2030 3.600 sociale huurwoningen en 1.200 middeldure woningen te bouwen. De samenwerkingsovereenkomst is een uitwerking van de prestatieafspraken 2021-2024 om op middellange termijn voldoende betaalbare woningen in Purmerend toe te voegen in 'vitale, leefbare en inclusieve buurten met een gevarieerd woningaanbod'. Het gaat om de corporaties Intermaris, Rochdale, Wooncompagnie en Woonzorg.

De afspraken gaan over afstemming en samenwerking en het wegnemen van onduidelijkheden en obstakels in allerlei processen. Opvallend is het hoge aandeel middeldure huur- en koopwoningen in deze afspraak: een kwart van de productie. Als gevolg van de nieuwe Woningwet uit 2015 beperkten corporaties zich tot voor kort grotendeels tot de sociale huursector. Inmiddels roept de politiek corporaties juist weer op om ook meer middeldure woningen te bouwen. Daartoe is de zogeheten 'markttoets' - vooralsnog voor drie jaar - buiten werking gezet.