Commissie-Van Bochhove: corporatiesector moet meer ruimte krijgen voor lokaal beleid

19.11.18
Commissie-Van Bochhove: corporatiesector moet meer ruimte krijgen voor lokaal beleid
Dankzij de Woningwet richten de woningcorporaties zich meer op hun kerntaken. Dat was ook de bedoeling. Maar de wet kent te stringente landelijke regels met te weinig mogelijkheden om lokaal maatwerk te leveren. Dat moet anders, stelt de commissie-Van Bochove, die op verzoek van Aedes een evaluatie van de Woningwet uitvoerde. Hoofdvraag voor de commissie was waar de wet corporaties wel en niet ondersteunt bij het werken aan hun (toekomstige) maatschappelijke opgaven. 
 
De commissie keek zowel naar de doelen, als naar de bedoeling van de wet.  ‘De Woningwet is een landelijk confectiepak dat lokaal knelt’, schrijft de commissie. De wet is doorgeslagen naar stringente landelijke regels, waardoor maatschappelijke opgaven in de knel komen. Ze adviseert om de lokale driehoek van corporaties, gemeenten en huurders meer mogelijkheden te geven om lokaal maatwerk af te spreken. Corporaties zouden dan bijvoorbeeld ook tot taak kunnen krijgen middeldure huurwoningen te bouwen.
Woonbond-directeur Paulus Jansen kan zich in deze conclusie vinden: "De Woningmarkt in Oost-Groningen is de woningmarkt in Amsterdam niet. Het is logisch om lokaal te kijken of de kerntaak van corporaties niet ruimer moet worden opgevat. Middeninkomens kunnen op de krappe woningmarkten geen betaalbare huur- of koopwoning vinden."
 
De regeldruk en landelijke verantwoordingsplicht zou volgens de commissie ook wel een onsje minder kunnen. Corporaties zouden meer ruimte moeten krijgen voor samenwerkingsverbanden met andere partijen, bijvoorbeeld bij de opvang en ondersteuning van kwetsbare burgers. Landelijk beleid hindert ook corporatie-investeringen in duurzaamheid. 
Jansen benadrukt dat het belangrijk blijft om goed toezicht te houden in de sector. "Maar de Woonbond ziet dat er nu ook erg star wordt gekeken naar zaken die samenhangen met de kerntaak van corporaties. Zo mocht een corporatie uit Zeeland geen huurkorting geven aan huurders na een financiële meevaller, en mocht een corporatie uit Groningen niet investeren in een zonnepark.
 
De commissie-Van Bochove evalueerde de Woningwet uit 2015 in opdracht van Aedes en kreeg de vrije hand in de manier waarop ze dat wilde doen. Voorzitter Bas Jan van Bochove is voormalig Tweede Kamerlid en initiatiefnemer voor de parlementaire enquête woningcorporaties. Nu is hij burgemeester van Weesp.
 

NUL20 nieuws

Laatste nummer

AEDES NIEUWS