Overslaan en naar de inhoud gaan

Collega's zetten leegstandsbeheerder Camelot op het strafbankje

Image
De Vereniging Leegstandbeheerders Nederland (VLBN) heeft besloten het lidmaatschap van Camelot voor onbepaalde tijd op te schorten. Aanleiding was een NRC-artikel van 19 december met de kop “De top halen met harteloze verhuur”. Er waren binnen de VLBN al eerder discussies gevoerd met Camelot over hun werkwijze en reputatie naar aanleiding van eerdere publicaties en klachten. De VLBN meent dat dit artikel het imago van de sector dusdanig beschadigt dat opschorting van het lidmaatschap onvermijdelijk is. Camelot wordt opgeroepen de eigen werkwijze tegen het licht te houden en aan te passen.
 
NRC sprak de afgelopen maanden met huurders, oud-werknemers, advocaten en huurspecialisten over Camelot – dat zijn bedrijfsmodel naar meerdere Europese landen heeft geëxporteerd. Kern van hun boodschap, aldus de NRC: Camelot is keihard tegen – vaak kwetsbare – huurders, maar aalglad als het zelf op misstanden wordt aangesproken. En als de problemen te groot worden, is het bedrijf nergens meer te bekennen. Zo werden in België nauwelijks bewoonbare panden verhuurd, waarbij Camelot niet reageerde op ernstige serviceklachten, zoals kapotte verwarming. In Leuven verplichtte Camelot bewoners zelf voor brandblusapparaten te betalen, voor het dubbele bedrag als ze online kostten. Bovendien drong de leegstandsbeheerder de laatste maanden aan op contante betaling. In Antwerpen botste Camelot met de eigenaar van de beheerde woningen, corporatie Woonhaven, als Camelot niet aan zijn afgesproken financiële verplichtingen voldoet. Recent bepaalde de Vlaamse rechter dat Camelot de corporatie 365.000 euro moet betalen. Volgens Camelot-eigenaar Van Gestel is zijn bedrijf de dupe geworden van "steeds veranderende Belgische regelgeving". Het Vlaamse uitstapje is voor het bedrijf een zeperd van jewelste geworden. Ook de Britse tak van Camelot is inmiddels opgedoekt.  

Nederland

In Nederland is Camelot de afgelopen jaren ook regelmatig negatief in het nieuws geweest. In 2018 was er de door huurders gewonnen rechtszaak tegen de verplichte kosten van ruim 200 euro voor het gebruik van de bedrijfswebsite My Castle.
Rond een Amsterdams pand in de Rijswijkstraat dat Camelot beheerde is jaren gedoe geweest rond te hoge servicekosten en te hoge huur. Eerder kregen bewoners na optreden van Stichting !WOON al teveel afgedragen servicekosten terug. In november oordeelde de kantonrechter, na een rechtszaak die zich zes jaar voortsleepte, dat de eigenaar te veel huur heeft gerekend aan 76 huurders. Daardoor heeft elk van hen recht op 240 euro teruggave per maand, mét terugwerkende kracht. Als Het Parool en NUL20 over die uitspraak publiceren en de beheerder Camelot als betrokken partij noemen, eist het bedrijf op stevige toon rectificatie – en krijgt die ook – omdat niet de leegstandsbeheerder maar eigenaar Clever Real Estate verantwoordelijk is om het teveel betaalde terug te storten. Dat is op zich juist, maar Camelot had wel 49 procent van de aandelen van dit vastgoedbedrijf in bezit, aldus de NRC. Twee jaar geleden is het pand verkocht aan belegger Patrizia.
 
Camelot is inmiddels veel meer dan een leegstandsbeheerder. In Amsterdam Zuidoost transformeert het bedrijf - net als eerder in de Rijswijkstraat - twee leegstaande kantoorpanden tot wooncomplexen (zie foto: Belastingkantoor Zuidoost); in Purmerend gaat het tweehonderd ‘woonunits voor spoedzoekers’ verzorgen.
Volgens NRC wordt een beursgang overwogen. Wel onder een nieuwe vlag: Mosaic World.