CFV: voorkeur volledige juridische scheiding corporatieactiviteiten

06.03.14
CFV: voorkeur volledige juridische scheiding corporatieactiviteiten

De commerciële activiteiten van woningcorporaties kunnen beter volledig juridisch gescheiden van sociale woningbouw. Zo schrijft het Centraal Fonds Volkshuisvesting in een reactie op de novelle van minister Blok. Alleen dan is de kans op misbruik van staatssteun gering. Het CFV gaat daarmee in tegen het eerder door Blok met koepelorganisatie Aedes gesloten akkoord, dat corporaties ook kunnen volstaan met een administratieve scheiding.
Volgens de financieel toezichthouder zorgt de vorming van een substantiële niet-daeb tak via administratieve scheiding tot een relatief instabiel stelsel. Corporaties gaan in de transitiefase mogelijk strategisch gedrag vertonen. De risico's kunnen alleen goed worden beheerst bij introductie van extra regels, uitbreiding van het risicomanagement en continu extern toezicht. Daarom heeft juridische scheiding de voorkeur. Bovendien ontbreekt het bij het CFV aan mankracht om de scheidingsvoorstellen van alle corporaties in korte tijd te beoordelen.
Ook stelt de toezichthouder dat indien niet-daeb activiteiten in herstructureringswijken niet door commerciële partijen worden opgepakt, het meer voor de hand ligt om wijk- en gebiedsgericht de mogelijkheid te creëren de categorie daeb uit te breiden. Dan behoudt het stelsel helderheid en ontstaan geen discussies over ongeoorloofde staatssteun.

NUL20 nieuws

Laatste nummer

AEDES NIEUWS