Overslaan en naar de inhoud gaan

Centrumeiland IJburg krijgt grootschalige warmte-koudeopslag

Image

Amsterdam gaat in zee met Eteck Energie Bedrijven om een warmte-koudeopslag (WKO) op Centrumeiland op IJburg aan te leggen en te beheren. In het kader van de Amsterdamse Agenda Duurzaamheid zet de gemeente met deze overeenkomst een volgende stap op weg naar een duurzame, aardgasloze hoofdstad. Wethouder Duurzaamheid Abdeluheb Choho: ‘Steden moeten laten zien hoe we de internationale klimaatafspraken kunnen uitvoeren, en door nieuwe wijken te bouwen die functioneren zonder fossiele energie, laten we zien dat dat kan. Amsterdam toont zich ook hierop weer een voorloper.’

Een WKO-voorziening is niet afhankelijk van fossiele brandstoffen als tenminste de benodigde elektriciteit voor de warmtepompen groen wordt ingekocht. Amsterdam stelt hiervoor "honderd procent binnenlandse groene stroom" te gaan gebruiken. Met het WKO-systeem wordt energie uit de eigen bodem gehaald, waarmee het hele eiland wordt voorzien van duurzame warmte en koude. Het huidige IJburg en Zeeburgereiland zijn ook gasloos, maar daar zijn de woningen aangesloten op een warmtenet dat wordt gevoed met afvalwarmte van de Diemer Centrale. Dit besluit om grootschalig WKO in te zetten is dan ook een belangrijke trendbreuk. Zelfbouwers op Zeeburgereiland - zoals het CPO-project Nautilus - protesteerden eerder met succes tegen de verplichte aansluiting op het warmtenet.
De combinatie van een WKO-systeem op deze schaalgrootte in een te bouwen woonwijk met overwegend zelfbouwwoningen is uniek in Nederland. De aanleg van het systeem start nog dit jaar, zodat in het voorjaar van 2018 de eerste zelfbouwers kunnen beginnen.

Centrumeiland ligt aan de oostkant van de stad in het IJmeer en is het eerste eiland van de ontwikkeling van IJburg fase 2. Daarvan zijn ook het toekomstige Middeneiland en Buiteneiland onderdeel. Het eiland is ongeveer elf voetbalvelden groot en daarop komen ruim 1.300 woningen (overwegend zelfbouwkavels). Het eiland moet energieneutraal en rainproof/klimaatbestendig worden.