Overslaan en naar de inhoud gaan

CBS meldt beduidend minder transformaties van bedrijfspanden naar woningen

Image
Vorig jaar zijn er in Nederland 10.200 woningen bijgekomen door transformatie van kantoren, winkels en andere niet-woningen. Dit is een forse daling ten opzichte van voorgaande jaren, zo blijkt uit onderzoek van het CBS. In 2018 en 2019 kwamen er steeds meer dan 12.000 woningen bij door transformaties. Vooral in Amsterdam daalde de transformatieopbrengst volgens CBS substantieel, maar dat is toch vooral omdat de hoofdstad zijn administratie vorig jaar niet op orde had.
 
Landelijk worden er niet alleen minder panden verbouwd (-10%), maar leverde elk transformatiepand gemiddeld ook minder woningen op: 8 in plaats van 12 woningen. Het aandeel woningtransformaties waarbij de hoofdfunctie van het pand voorheen kantoor was, is daarmee afgenomen van 46 procent in 2019 naar 35 procent in 2020. Getransformeerde kantoren leveren wel nog de grootste bijdrage aan het aantal woningtransformaties.
Deeltransformaties komen vaker voor. In veel gevallen heeft een deel van het pand al een woonfunctie: bijvoorbeeld woonboerderijen waarvan de aangebouwde stal tot woonruimte wordt verbouwd, of flatgebouwen waarbij de garages of winkels op de begane grond worden omgezet. Bij slechts een derde werd in 2020 het gehele gebouw getransformeerd. Transformaties voegen vooral relatief kleine woningen (gemiddeld 76 m2) toe. Zij huisvesten vooral jonge alleenstaanden.

Amsterdam

In Rotterdam en Amsterdam neemt het aantal transformaties af, terwijl deze steden in 2019 de meeste woningen uit transformaties opleverde. Amsterdam daalde van 1.510 (2018) en 1.320 (2019) door transformatie verkregen woningen naar 440 woningen vorig jaar. Maar Amsterdam meldde sowieso een forse productiedip in 2020, die vooral het gevolg bleek van problemen bij de vernieuwing van een hoofdstedelijk administratiesysteem. De niet verwerkte nieuwbouwproductie (ook via transformatie) is verwerkt in het eerste kwartaal 2021. Die laat dan ook een enorme piek zien:

 
Met die afname in Amsterdam valt het dus kortom wel mee. Ook in Den Haag nam het aantal woningen uit transformatie iets af, maar deze stad staat nu bovenaan de lijst met gemeenten met de meeste woningtransformaties. In Nieuwegein en Maastricht nam het aantal woningtransformaties juist toe. In Nieuwegein kwamen bijna 560 woningen voort uit transformaties, 89 procent van het totaal aantal toegevoegde woningen in die gemeente. In Maastricht ging het om meer dan 685 woningen; bijna de helft van het aantal toegevoegde woningen in die gemeente.