Overslaan en naar de inhoud gaan

Capital Value: woningtekort loopt komende jaren verder op

Image

Het woningtekort zal de komende twee jaar nog verder oplopen, zo blijkt uit onderzoek van Capital Value in samenwerking met ABF Research. Met het huidige tekort van 279.000 woningen is de druk op de Nederlandse woningmarkt al groot. En dat tekort zal ondanks alle inspanningen van Rijk, gemeenten en marktpartijen tot 2024 verder oplopen tot 316.000 woningen.

Dat een daling van het woningtekort nog zeker drie jaar op zich laat wachten is volgens Capital Value te verklaren door de groei van het aantal huishoudens, te weinig bouwvergunningen in de afgelopen jaren en het feit dat het bouwen van woningen gemiddeld twee  jaar duurt en voor grotere projecten in de steden zelfs drie jaar. De grootste tekorten zijn te vinden in de grote steden, waaronder in de regio's Groot-Amsterdam (6,7%) en Flevoland (5,5%).

Bij het realiseren van toekomstig woningaanbod is het volgens de onderzoekers belangrijk goed te kijken naar de demografische ontwikkelingen in de regio's. Van de totale huishoudensgroei wordt 61 procent in de komende vijf jaar veroorzaakt door huishoudens in de leeftijdscategorie 75-84 jaar. Juist voor deze doelgroep is meer aanbod nodig, met name in het geliberaliseerde huursegment. Indien deze huurwoningen kunnen worden gerealiseerd, zal er meer doorstroming plaatsvinden en krijgen starters en gezinnen een kans vrijkomende koopwoningen over te nemen.

Foto: Gebouw LIFE in de Amsterdamse Houthaven. Woongebouw voor 55plussers.