Overslaan en naar de inhoud gaan

Brede klimaatcoalitie wil snel af van traditionele cv-ketel

Image

De cv-ketel staat op uitsterven, hoog rendement of niet. Dat stelt althans een manifest van fabrikanten, de installatiebranche, milieuorganisaties en een groot deel van de energiesector. Dit monsterverbond van vijftien partijen bepleit om vanaf 2021 een strenge rendementseis voor verwarmingsinstallaties in te voeren. In de praktijk kunnen cv-ketels na die datum daardoor alléén nog worden vervangen door een hybride cv-systeem, een warmtepomp of een ander duurzaam (collectief) alternatief. In Nederland zijn jaarlijks circa 350.000 cv-ketels aan vervanging toe.

Vrijwel alle gebouwen en woningen worden nu nog verwarmd op Gronings gas. Hogere rendementseisen aan nieuwe verwarmingsinstallaties zijn onvermijdelijk om aan het klimaatverdrag van Parijs te voldoen, stelt het manifest. Dat gaat met de traditionele gasgestookte cv-ketels niet lukken. Om alternatieven snel te kunnen ontwikkelen en op grote schaal te plaatsen, maken fabrikanten en installatiebranche zich sterk voor het verbeteren van de (hybride) warmtepomp, waardoor deze goedkoper, stiller, zuiniger en kleiner wordt. Ze vragen ook aandacht voor het dreigende gebrek aan geschoolde technici om de alternatieve technieken en systemen te installeren.

Bij een hybride systeem van kleine cv-ketel en warmtepomp wordt een kleine cv-ketel alleen ingezet om piekbelastingen op te vangen, zoals bij strenge vorst en op momenten dat er geen groene stroom beschikbaar is. Op andere momenten volstaat de lagere warmte van de gecombineerde warmtepomp. In veel situaties zou de aanschaf van zo'n hybride cv-systeem met warmtepomp het meest haalbare alternatief zijn voor de huidige cv. Volgens de Volkskrant kost een warmtepomp al gauw 9.000 euro terwijl een hybride systeem rond de 6.000 euro kost. Toch nog altijd drie keer zoveel als een cv-ketel.
Om consumenten in staat te stellen deze investering te kunnen doen, doet de brede coalitie voorstellen om dat kostenprobleem op te lossen: of een gebouwgebonden lening die bij eventuele woningverkoop wordt overgedragen, of huurproposities vanuit energie- en/of installatiebedrijven. En wat subsidie zou ook helpen.

Het manifest is een initiatief van Berenschot. De ondertekenaars zijn: BDH, DHPA, Eneco, Energie-Nederland, Enpuls, Essent, Gasunie, Greenpeace, KVGN, Milieudefensie, Natuur & Milieu, NVDE, Stichting STEK, UNETO-VNI en VFK. Vandaag overhandigen Doekle Terpstra (UNETO-VNI), Medy van der Laan (Energie-Nederland), Anna Schoemakers (Greenpeace Nederland) en Michiel van Werven (Berenschot) het manifest aan de Tweede Kamerleden Rob Jetten (D66) en Agnes Mulder (CDA) en aan Diederik Samsom, voorzitter van de sectortafel Gebouwde Omgeving van het Klimaatakkoord.