Bond Precaire Woonvormen: 'Tijdelijk wonen is geen wonen'

02.02.2017
Image
In de wijk Jeruzalem in Amsterdam-Oost heeft een groep actievoerders met steun van de Bond Precaire Woonvormen een pand gekraakt. Ze zijn boos omdat woonstichting Rochdale de naoorlogse pandjes gaat slopen voor de bouw van nieuwe koopwoningen. De woningen in Jeruzalem zijn volgens Rochdale niet meer van deze tijd. Huurders met een vast huurcontract krijgen een andere woning toegewezen. Maar mensen die er tijdelijk een huisje huren, staan straks op straat. En die groep is boos. "Ik had op iets anders gehoopt en ik ben teleurgesteld", zegt een van de actievoerders. "In plaats van dat het betrekken van een woning de start is van mijn wooncarrière, sta ik weer op straat." Hij vindt dat er meer betaalbare woningen moeten komen in de stad. Volgens de Bond Precaire Woonvormen moeten corporaties en gemeente meer verantwoordelijkheid tonen voor het toenemende aantal tijdelijke huurders. Niemand wordt blij van een tijdelijke huurwoning, stelt Abel Heijkamp van de Bond Precaire Woonvormen. "Tijdelijk wonen is geen wonen. Met wachtlijsten van vijftien jaar is het 'flexwonen' of niet wonen. Wij willen dat de huurrechten voor iedereen gaan gelden en dat niemand op straat komt te staan. En daarom steunen we de actie van harte." Volgens Rochdale zijn vooraf duidelijke afspraken gemaakt over de tijdelijkheid van de verhuur. Bestuursvoorzitter Hester van Buren: "Wij zeggen ook afspraak is afspraak. We maken vooraf de voorwaarden heel duidelijk. Ik begrijp niet waarom dit gebeurt. En ik denk dat deze mensen het gaan verpesten voor de mensen die wel blij zijn dat ze in de tijdelijke verhuur kunnen zitten." Tijdelijke huurcontracten worden mede gebruikt om woningen niet leeg te laten staan in afwachting van renovatie of sloop, nadat de reguliere huurders zijn uitgeplaatst. Dat was bij de woningen in Jeruzalem het geval. Alleen zijn de nieuwbouwplannen door een combinatie van oorzaken vele malen uitgesteld.