Bewoners van Zaanstad kunnen geld lenen voor nieuwe fundering bij nationaal fonds

23.10.17
Bewoners van Zaanstad kunnen geld lenen voor nieuwe fundering bij nationaal fonds
Eigenaar-bewoners kunnen vanaf deze maand geld lenen bij een speciaal fonds om het herstel van hun fundering te bekostigen. Door bodemdaling, klimaatverandering, veranderende grondwaterstanden krijgen naar schatting 35.000 woningen binnen vijftien jaar met funderingsproblemen te maken. En op de lange termijn bestaat bij ruim 400.000 woningen in Nederland het risico dat de woningeigenaar te maken krijgt met paalrot of palenpest. Noodzakelijk herstel blijft nu soms uit, omdat een woningeigenaar of één van de eigenaren in een woningblok de financiering niet rond kan krijgen. 
 
Het Kennis Centrum Aanpak Funderingsproblematiek (KCAF) maakt zich al jaren sterk voor de oprichting van een funderingsfonds. In juli 2016 maakte de toenmalige minister Stef Blok (Wonen) bekend 20 miljoen euro beschikbaar te stellen voor de oprichting. Inmiddels bestaat de oorlogskas uit 100 miljoen euro. Op dit moment kunnen alleen eigenaar-bewoners uit Zaanstad en Rotterdam er een beroep op doen, maar de lijst met aangesloten gemeenten zal ongetwijfeld groeien. De betreffende gemeente of provincie bepaalt welke woningen en woonblokken in aanmerking komen. De minimale lening is € 2.500, de looptijd is maximaal 30 jaar. Het Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederlandse gemeenten (SVn) beheert het Fonds Duurzaam Funderingsherstel.
 
In de Zaanstreek alleen al bedreigen schimmels en bacteriën zo'n 10.000 woningen. Het herstel kost inclusief nieuwe vloeren gauw zo'n 50.000 euro per woning. Tal van woningeigenaren zitten financieel klem. Ze kunnen nieuwe fundering niet financieren, terwijl ze evenmin kunnen verkopen omdat hun woning 'onder water staat':  de waarde is door de geconstateerde mankementen ver gezakt beneden de afgesloten hypotheek. De problematiek staat al jaren prominent op de agenda van wethouder Jeroen Olthof, die enkele jaren voorzitter is geweest van het KCAF. De gemeente Zaanstad heeft ook zelf in het verleden tal van financieringsconstructies onderzocht om enerzijds eigenaren bij te kunnen staan, zonder anderzijds als gemeente de verantwoordelijk te nemen voor particuliere problemen. Het nieuwe nationale fonds zal ook niet voor iedereen de oplossing zijn. Men moet wel in staat zijn om naast de hypotheek ook de nieuwe lening af te kunnen lossen. Zaanstad kondigde in juli een pilot aan met een nieuw financieringsmodel om twee blokken van zes woningen met funderingsproblemen te herstellen. Olthof zei toen: "Wat we hiermee bovenal bereiken, is dat noodzakelijk funderingsherstel voor woningblokken niet blijft haperen omdat één van de eigenaren de financiering niet rond krijgt.” In die constructie neemt Betaalbare Koopwoningen Zaanstad de woning over, renoveert die en verkoopt die onder erfpacht terug aan de bewoner.
 

Trefwoorden:

binnen vijftien jaar met funderingsproblemen te maken. En op de lange termijn bestaat bij ruim 400.000 woningen in Nederland het risico dat de woningeigenaar te maken krijgt met paalrot of palenpest." data-share-imageurl="">

NUL20 nieuws

Laatste nummer

AEDES NIEUWS