Overslaan en naar de inhoud gaan

Bestuursovereenkomst voor bouw 15.000 woningen in Lelystad

Image

In Lelystad is met het ondertekenen van een bestuursovereenkomst een eerste stap gezet voor de ontwikkeling  van 15.000 woningen in deelproject ZuiderC, onderdeel van een van de zeventien geplande grootschalige NOVEX-woningbouwlocaties in Nederland. Tweederde van het aantal woningen moet in de categorie 'betaalbaar' vallen. De eerste tranche omvat ruim tweeduizend woningen. Afgesproken is dat 30 procent van de woningen met minimaal 30 procent biobased materialen wordt gerealiseerd.

Om het enorme woningtekort aan te pakken heeft het inmiddels demissionaire kabinet voorjaar 2022 zeventien aantal grootschalige NOVEX-woningbouwlocaties aangewezen. Tot en met 2030 kunnen daar circa 288.000 woningen worden gerealiseerd, bijna dertig procent van de totale opgave. Na 2030 komen er volgens deze toekomstschets op dezelfde locaties nog eens ruim 300.000, dus in totaal 600.000 woningen.

Flink wat van die woningen zijn ingetekend in de provincie Flevoland, zo'n 100.000 woningen. De grootschalige locaties in de Flevopolder (Lelystad, Oosterwold en Pampus) zijn bijzonder, omdat het Rijk er 80 procent van de grond in bezit heeft op deze locaties. Minister Hugo de Jonge: "We gaan weer grootschalig bouwen zoals we dat vroeger deden in de Vinex-tijd. Omdat de Rijksoverheid eigenaar is van de grond, zitten we - met anderen - aan het stuur, ook op deze manier hernemen we de regie.”

Vorig jaar zijn er afspraken (BO MIRT 2022) gemaakt over de verdeling van de 7,5 miljard euro uit het coalitieakkoord om de nieuwe woningbouwlocaties ook goed bereikbaar te maken, waarvan meer dan de helft zou landen in de Metropoolregio Amsterdam. Maar hoe hard die toezeggingen zijn is inmiddels de vraag. Zo staat het doortrekken van de Noord/Zuidlijn naar Schiphol en uiteindelijk Hoofddorp alweer op losse schroeven nu het demissionaire kabinet heeft besloten er geen geld in de miljoenennota voor vrij te maken.

Biobased bouwen

Het Rijk wil in Lelystad niet alleen natuuraanleg realiseren maar ook biobased bouwen stimuleren. Dat zorgt voor minder CO2-uitstoot en minder gebruik van niet-hernieuwbare grondstoffen. Daarnaast moet biobased bouwen boeren perspectief geven op een nieuw en duurzaam verdienmodel, terwijl bouwers over voldoende duurzame materialen kunnen beschikken: "Van land tot pand", aldus De Jonge. Afgesproken is dat 30 procent van de woningen met minimaal 30 procent biobased materialen wordt gerealiseerd. Dit jaar start in Almere Pampus ook het telen van vezelgewassen als productiemateriaal, aldus het ministerie Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.