Bestuurlijke boete voor illegale shortstay

01.07.12
Bestuurlijke boete voor illegale shortstay

De gemeente en stadsdeel Centrum gaan illegale shortstay-verhuur aanpakken met bestuurlijke boetes van 18.500 euro per overtreding. Dat zegt Willy-Anne van der Heijden, manager Vergunning en Handhaving van de Dienst WZS. De meeste shortstay-verhuur vindt plaats in het Centrum, waaronder veel illegale verhuur. Volgens het stadsdeel veroorzaken de vele shortstay-appartementen onveiligheid voor gasten en overlast voor omwonenden. Daarbij ervaren hotels oneerlijke concurrentie omdat zij wel aan allerlei veiligheidseisen moeten voldoen. Shortstay zorgt volgens het stadsdeel bovendien voor verstoring van de woningmarkt: “Steeds meer appartementen vallen in handen van dubieuze huiseigenaren, die zo snel mogelijk en voor een hoge prijs appartementen willen verhuren aan toeristen.”

Het stadsdeel wil de shortstay-verhuur gaan terugdringen. Er zijn momenteel zo’n 550 vergunningen. Daarbij zijn er vele illegale verhuurders actief; volgens onderzoeksbureau Regioplan wel zo’n 2000 in heel Amsterdam. Volgens Van der Heijden is handhaving in eerste instantie een zaak van de stadsdelen. “Maar in 2013 gaan we samen met de stadsdelen twee projecten op dat vlak doen. Vooruitlopend daarop doen we binnenkort met stadsdeel Centrum een project waar we voor het eerst ook bestuurlijke boetes op woningonttrekking zullen uitdelen. Dan gaat het om 18.500 euro per overtreding. Daar zal echt wel een signaal van uitgaan.”

De gemeenteraad heeft dezer weken net besloten tot versoepeling van het shortstay-beleid. Daarbij verdwijnen de quota per stadsdeel. Tot dusver mocht maximaal 5 procent van de geliberaliseerde huurwoningen per stadsdeel worden onttrokken ten behoeve van short stay; voor stadsdeel Centrum gold een afwijkend percentage van vijftien. Deze beperking verdwijnt, maar de gemeente stelt wel dat "het verblijf van short stayers in de stad niet ten koste mag gaan van de leefbaarheid en van het aanbod van goedkope huurwoningen." Stadsdeel Centrum heeft dus een handvat om in bepaalde gebieden vergunningen te weigeren. En waarom zou zo’n gebied niet het hele stadsdeel kunnen zijn, vraagt persvoorlichter Jan Jaap Eikelboom zich retorisch af.

 

Zie ook: Shortstay is niet goed voor de binnenstad (Stadsdeel Centrum, 27-06-2012)

NUL20 nieuws

Laatste nummer

Achtergrondartikel 16.06

Deze zomer lopen de eerste officiële vijfjarencontracten voor jongeren af. De regeling die twintigers meer kans geeft op een betaalbare woning in de hoofdstad, wordt nog geëvalueerd. De grote vraag: hoe vergaat het de vertrekkers? Het naderende einde levert in ieder geval stress op. Alleen voor...

Pieter Lesage
Achtergrondartikel 16.06
  • De dreiging van een aflopend jongerencontract...: Voor Naomi en haar kinderen was het opvangcentrum het voorland
  • Na vijf jaar: ‘Soms onder de honderd in de wachtrij’
  • Na vijf jaar: een gelukje
  • Na vijf jaar: ‘Gek als ik de stad uit moet’
Pieter Lesage
Achtergrondartikel 16.06

Woningen bouwen kost veel tijd. Van plan tot realisatie gauw zeven à tien jaar. Tijdelijke woningbouw moet mensen die met spoed een woning nodig hebben meer perspectief bieden. De flexwoning is een landelijke crisismaatregel. Wat is het, waar worden ze gebouwd en wie mag er wonen?

Pieter Lesage
Achtergrondartikel 16.06

Het is niet meer vanzelfsprekend dat een politieman of leraar in Almere een eengezinswoning kan kopen. Almere wil dit decennium de woningproductie verdubbelen om de groeiende woningnood het hoofd te bieden. In tien jaar 25.000 woningen, aldus de Woonvisie 2020-2030. Om die productie te...

Pieter Lesage
Achtergrondartikel 16.06

Gemeente en corporaties hebben de ambitie het aantal zonnepanelen in Amsterdam flink uit te breiden. Ook gemengde complexen van kopers en huurders moeten hieraan een bijdrage leveren. Dat blijkt ingewikkelder. Soms lijkt de corporatie aan de rem te hangen.

Pieter Lesage
Achtergrondartikel 16.06

Bouwgroep Dijkstra Draisma biedt woningcorporaties de mogelijkheid een duurzame, energieleverende sociale huurwoning te leasen. WoonFriesland heeft als eerste corporatie voor een periode van tien jaar een leasecontract afgesloten. Andere corporaties staan (nog) niet te trappelen.

Pieter Lesage
Achtergrondartikel 16.06

In middelgrote steden loopt de winkelleegstand gestaag op. Aanloopstraten verloederen. Steden als Zaanstad en Purmerend ontkomen niet aan herstructurering van hun binnensteden. Transformatie naar wonen biedt perspectief op grote aantallen extra woningen, becijferde de provincie Noord-Holland....

Pieter Lesage
Achtergrondartikel 16.06

De operatie kadeherstel heeft ook grote consequenties voor Amsterdamse woonbootbewoners. Honderden woonboten moeten tijdelijk verkassen. Die worden op wissellocaties niet per se liefdevol ontvangen door walbewoners. Op veel plekken klinkt verzet tegen de tijdelijke ligplaatsen.

Pieter Lesage
Achtergrondartikel 16.06

Een virtuele rondleiding heeft de groepsbezichtiging vervangen, vertelt verhuurmakelaar Rutger van Leeuwen van Rochdale. De pandemie heeft ook op zijn werk grote impact. Dit artikel in de reeks ‘Op stap met...’ is dan ook vooral het verhaal van wat er allemaal anders gaat.

Pieter Lesage
Achtergrondartikel 16.06

Hoe kan je meer ouderen helpen of verleiden om hun grote woning in te wisselen voor een meer geschikte gelijkvloerse woning en zo meer jonge gezinnen aan een grotere woning helpen? Met dit vraagstuk houden vele gemeenten en corporaties zich al jaren bezig. In Zaanstreek-Waterland breken zij nu...

Pieter Lesage
Achtergrondartikel 16.06

Vijf jaar geleden maakte Amsterdam bij de uitgifte van grotere zelfbouwkavels een scheiding tussen collectief particulier opdrachtgeverschap (CPO) en mede-opdrachtgeverschap (MO). Voor kleine ontwikkelaars en hun bouwgroepen kwamen aparte tenders die tot nu toe negen projecten opleverden. Hoe...

Pieter Lesage
Achtergrondartikel 16.06

De helft van de Nederlandse warmtevraag kan uit aquathermie gehaald, zo bleek eerder uit onderzoek. Toch zijn er nog weinig systemen gerealiseerd. In Amsterdam komen de eerste grootschalige toepassingen op IJburg. En in Muiderberg liggen de eerste buizen van een collectief warmtenet in de grond...

Pieter Lesage

NUL20 Dashboards

De NUL20 Dashboards geven zowel een historisch als actueel overzicht van de woningvoorraad en de woningproductie van Amsterdam én de Metropoolregio Amsterdam. Overzicht.