Overslaan en naar de inhoud gaan

Bestuurders regio Amsterdam: "minister moet ons nú laten bouwen"

Image

Belemmerende Haagse regels en het ontbreken van investeringscapaciteit bij woningbouwcorporaties maken het voor bestuurders in de Metropoolregio Amsterdam (MRA) onmogelijk om te blijven bouwen aan woningen voor vandaag en morgen. Dat stellen Cees Loggen (gedeputeerde provincie Noord-Holland), Laurens Ivens (wethouder gemeente Amsterdam) en Lex Scholten (wethouder gemeente Diemen en voorzitter van het MRA-portefeuillehoudersoverleg Bouwen en Wonen) in een opiniestuk in Binnenlands Bestuur.

De MRA-bestuurders wijzen er in hun bijdrage op dat in de MRA twintig procent van de landelijke bouwopgave moet worden gerealiseerd. Hoewel de afgelopen jaren een recordaantal woningen is opgeleverd, spreken zij van een ‘druppel op een gloeiende plaat’. De overheden in de MRA worden daarbij geconfronteerd met ‘tal van vertragende maatregelen’ van de rijksoverheid, schrijven ze. ‘Maar liefst 175.000 woningen in de MRA komen in gevaar door nieuwe Haagse rekenregels voor het geluid van de luchtvaart. Voor heel Noord-Holland gaat het om 350.000 woningen tot 2030. Het baart ons zorgen dat er in Den Haag kennelijk geen afstemming is tussen de verschillende betrokken ministeries over de consequenties van nieuwe regelgeving voor de bouwproductie.’
Ze wijzen ook op financiële positie van de woningcorporaties in de regio. Begin juli concludeerden drie ministeries en corporatiekoepel Aedes dat woningbouwcorporaties miljarden euro’s tekort komen om te bouwen, de woningvoorraad duurzamer te maken en de huren betaalbaar te houden. Ze verwijten de minister dat ze na publicatie van dit rapport niet meteen in actie komt, maar de hete aardappel doorschuift naar het volgende kabinet: "onverantwoord uitstelgedrag".

Overigens heeft minister Ollongren vandaag net bekendgemaakt 290 miljoen euro beschikbaar te stellen om 27 bouwprojecten, met in totaal 51.000 woningen vlot te trekken. Daarbij zitten projecten bij in Haarlem, Amsterdam en Zaandam met in totaal bijna 14.000 woningen.