Overslaan en naar de inhoud gaan

Beleggers: 'Regulering middensegment leidt tot afname huuraanbod'

Image

De voorgenomen regulering van het middenhuur-segment leidt mogelijk tot gedwongen woningverkopen. Alleen al in 2024 kan sprake zijn van een verlies landelijk van 25.000 huurwoningen, zo blijkt uit de reacties van IVBN en Vastgoed Belang op de reguleringsplannen van minister Hugo de Jonge voor Volkshuisvesting.

Nederland telt ruim vierhonderdduizend woningen in de middenhuur. Volgens Vastgoed Belang, de vereniging van particuliere verhuurders, zal na regulering voor het gros van deze woningen gelden dat de exploitatiewaarde aanzienlijk wordt verlaagd ten opzichte van de verkoopwaarde. Dit bevordert de voorkeur van beleggers om te verkopen. Vastgoed Belang voorziet dat de helft van de vrijkomende woningen op dat moment zal worden verkocht. Dat kan ertoe leiden dat in één jaar tijd 25.000 middenhuur-woningen uit dat segment verdwijnen.
Fiscale maatregelen -aanpassing van box 3 om beleggers met hoog rendement meer te belasten- zullen de druk op verkoop nog verder vergroten, zo verwacht voorzitter Jack de Vries. “Ik begrijp dat we te lijden hebben onder negatieve beeldvorming. Excessen moeten worden aangepakt, maar met deze stapeling van maatregelen wordt uiteindelijk niet alleen de particuliere belegger het slachtoffer, maar al die mensen die zo dringend op zoek zijn naar een middenhuur-woning.”

Ook IVBN, de vereniging van institutionele en andere professionele vastgoedbeleggers, vreest dat sommige leden gedwongen worden om uit te ponden. Gezien de maatschappelijke en politiek druk om verder te reguleren, is IVBN wel bereid mee te denken over de precieze uitwerking van de regulering. “Al blijven we van mening dat meer bouwen een betere oplossing voor de woningnood is, dan het reguleren van een groot deel van de huursector”, aldus bestuurslid Wim Wensing.

Bij de uitwerking van de modernisering van het WWS hoort volgens Wensing ook, dat het instemmingsvereiste van huurders en in VvE-complexen wordt vereenvoudigd. Woningbeleggers en corporaties zijn bij verduurzaming van woningcomplexen afhankelijk van de instemming van de huurders. In gespikkeld moet ook de steun worden verkregen van de VvE. In de praktijk verloopt besluitvorming langzaam of struikelt verduurzaming wegens gebrek aan draagvlak bij eigenaars of huurders.