Beleggers investeren recordbedrag in Nederlandse huurwoningen

08.10.18
AMvest kocht in september 66 te bouwen nieuwbouwwoningen in de Jan Tooropstraat
Beleggers investeren recordbedrag in Nederlandse huurwoningen
Update 9 oktober

Al in het derde kwartaal van 2018 is er een nieuw record bereikt aan beleggingen in Nederlandse huurwoningen. Er ging al 4,5 miljard euro over de toonbank, 700 miljoen meer dan in het gehele 'recordjaar' 2017. Het geld ging zowel naar grote bestaande woningportefeuilles als naar individuele nieuwbouwprojecten. Dat meldt het advies- en beleggingsbureau CBRE. Wat opvalt dat beleggers steeds vaker buiten de Randstad kijken.

 
Van de investeringen in bestaande woningen vond 60 procent plaats buiten de G4, tegenover 30 procent in de afgelopen jaren. Ook nieuwbouwinvesteringen buiten de G4 stegen naar 40 procent in de eerste drie kwartalen, tegenover 30 procent in de periode 2014 - 2017.
Traditioneel is de kantorenmarkt het vastgoedsegment waarin het meest belegd wordt, maar dit jaar wordt er meer geld gestoken in woningen dan in kantoren. “Deze verschuiving komt in de eerste plaats door het huidige aanbod. Na zes opeenvolgende jaren van groeiende investeringen zijn de meeste ‘prime’ kantoren al eens verhandeld. Daarnaast kent de kantorenmarkt, waar de grootste vraag is, weinig nieuwbouw door het restrictieve beleid voor kantorennieuwbouw in Amsterdam. Ook is er vanuit ontwikkelaars een voorkeur voor woningbouw door de sterk gestegen huur- en koopprijzen,” zegt Bart Verhelst, directeur Capital Markets van CBRE.
CBRE verwacht dat deze trend in 2019 doorzet: "Er komen nog veel woningportefeuilles in de verkoop en (internationale) beleggers zijn gunstig gestemd over de vooruitzichten op de Nederlandse woningbeleggingsmarkt, door de structurele schaarste. Het investeringsvolume kan wel gedempt worden door vertraging of uitstel van nieuwbouwprojecten door gebrekkige plancapaciteit, een meer restrictieve houding van grote steden en de sterk stijgende bouwkosten,” aldus Alexander Buijs, directeur woningmarkt.
Eerder waarschuwde CBRE het linkse Amsterdamse college voor de "mogelijk contraproductieve gevolgen" van het in het coalitieakkoord geformuleerde woningbeleid. Het adviesbureau bindt de bouwambities (7.500 per jaar) te laag voor het terugdringen van het woningtekort en vreest vanwege de stapeling van eisen dat ontwikkelaars en beleggers hun blik verleggen buiten Amsterdam. Grootste steen des aanstoots is dat middeldure huurwoningen niet meer verkocht kunnen worden.
 
update 9 oktober: CBRE heeft een herzien persbericht gestuurd waarin twee cijfers zijn aangepast: de geïnvesteerde € 4,5 miljard is € 700 miljoen hoger dan in het gehele recordjaar 2017

NUL20 nieuws

Laatste nummer

AEDES NIEUWS