Amsterdamse gemeenteraad neemt Woonagenda 2025 aan

20.07.17
Amsterdamse gemeenteraad neemt Woonagenda 2025 aan

Een meerderheid van de Amsterdamse gemeenteraad heeft woensdagavond ingestemd met de Woonagenda 2025. Dat betekent dat nieuwbouwplannen tot 2025 voor slechts twintig procent uit dure huur- en koopwoningen mogen bestaan. Veertig procent moet binnen de sociale huursector vallen en een even groot percentage binnen het middensegment, zowel huur als koop. Die laatste categorie wordt in de Woonagenda 2025 voor het eerst als aparte categorie benoemd. Voorheen werd de verhouding 30-70 gehanteerd: dertig procent sociale huur en zeventig procent vrije sector.

In de afgelopen is wel steeds meer aandacht gekomen voor het middensegment. Door de strengere eisen voor de sociale huursector komen mensen met een middeninkomen niet meer in aanmerking voor een sociale huurwoning, terwijl zij de almaar duurder wordende woningen in Amsterdam niet of nauwelijks kunnen betalen. Voor D66 en VVD steevast reden te pleiten voor meer woningen in het middensegment. D66 steunde de Woonagenda 2025 echter niet omdat de sociaal-democraten vinden dat ook in de bestaande bouw meer gedaan moet worden voor middeninkomens. De Woonagenda 2025 heeft alleen betrekking op nieuwbouw. Daarnaast stemde ook het CDA tegen.

De Woonagenda 2025 van wethouder Ivens kreeg steun van oppositiepartijen GroenLinks en PvdA. Om de stad gemengd en betaalbaar te houden, omarmen zij een hoger percentage sociale huur, net als meer woningen voor middengroepen. De Ouderenpartij en Partij voor de Dieren steunden de plannen eveneens. Net als, opvallend genoeg, de VVD. De liberalen verwelkomen weliswaar meer betaalbare koop- en huurwoningen maar slikken een hoger percentage sociale huur. Dat is de prijs die de collegepartij betaalt voor de steun van de SP voor het nieuwe erfpachtstelsel dat onlangs is aangenomen.

De Woonagenda 2025 betekent een flinke koerswijziging in het woonbeleid van de gemeente Amsterdam. Er is een keuze gemaakt voor een gemengde en betaalbare stad maar dat betekent ook dat de gemeente genoegen zal moeten nemen met lagere grondopbrengsten. Marktpartijen hebben er al op gewezen dat het nieuwe beleid het moeilijker kan maken voor ontwikkelaars om plannen 'rond te rekenen'. Zij verwachten bovendien een toenemende schaarste van koopwoningen met verdere prijsstijgingen als gevolg.

NUL20 nieuws

Laatste nummer

AEDES NIEUWS