Amsterdamse gemeenteraad blokkeert bouw 128 appartementen Kavel X

30.11.2017
Image

De Amsterdamse gemeenteraad blokkeert de bouw van 128 appartementen op Kavel X nabij het Westerpark. Met uitzondering van VVD en D66 vindt de raad bebouwing van een parkeerterrein naast de voormalige ING-kantoren ongepast. Het terrein moet over vijftien jaar een groen karakter krijgen.

GroenLinks nam het initiatief voor de afwijzing van een woongebouw van 44 meter hoogte. Volgens raadslid Jorrit Nuijens moet verdichting van de stad gepaard gaan met uitbreiding van groenvoorzieningen. De komende jaren komen er veel meer mensen in de buurt te wonen. De vroegere kantoren van de toenmalige Rijkspostspaarbank aan de Haarlemmerweg zijn door vastgoedbedrijf Pinnacle aangekocht voor de ontwikkeling van enige honderden huur- en koopappartementen. Vervolgens werd op verzoek van de gemeente aan de oostkant nog een extra, beeldbepalend woongebouw toegevoegd. Daarvoor ontbreekt nu echter het draagvlak in de gemeenteraad.