Overslaan en naar de inhoud gaan

Amsterdamse corporaties vragen om meer bouwlocaties

Image

De gemeente Amsterdam moet de komende jaren voldoende locaties voor woningbouw reserveren, zo schrijft de Amsterdamse Federatie van Woningcorporaties (AFWC) in een advies aan plaatselijke politieke partijen aan de vooravond van de gemeenteraadsverkiezingen. In de stad is altijd strijd om ruimte, maar gezien de ernstige woningnood moet volgens de Federatie de claim voor woningbouw het zwaarst wegen.

“Het Woonprotest afgelopen week heeft opnieuw duidelijk gemaakt hoe hoog de nood is. De Amsterdamse corporaties willen zoveel mogelijk betaalbare woonruimte creëren voor lage en middeninkomens, maar dat lukt alleen als zij over locaties kunnen beschikken”, zo zegt AFWC-directeur Anne-Jo Visser. Zij is bij nieuwe woningbouwontwikkelingen voorstander van handhaving van de huidige harde quota voor sociale en middenhuur. “We zien een grote vraag naar zowel sociale, als betaalbare middenhuur. Als wij mensen een grotere slagingskans willen bieden, dan zullen we volgens de formule van veertig procent sociaal, veertig procent middenhuur en twintig procent dure huur of koop moeten blijven bouwen.”

Ook vraagt Visser om meer aandacht voor de bouw van tijdelijke woningen. “De corporaties zijn serieus bereid dergelijke woningen te bouwen. Zij hebben de afgelopen tijd allerlei locaties bij de gemeente aangedragen, maar het college komt niet verder dan één concrete toewijzing en één plek waar tijdelijke woningbouw misschien mogelijk is. Dat moet anders.”

Naast meer tijdelijke en permanente nieuwbouw, verwacht Anne-Jo Visser heil van het verbeteren van de doorstroming. “Amsterdam kent diverse regelingen om ouderen ertoe te verleiden naar een beter passende woning te verhuizen. In de praktijk wordt daar maar betrekkelijke weinig gebruik van gemaakt, terwijl inzet op betere doorstroming veel goedkoper is dan de bouw van extra gezinswoningen. Een betere verhuisvergoeding kan een stimulans zijn om het gebruik van die regelingen vergroten.”

Verder pleit de AFWC voor het afschaffen van bovenwettelijke duurzaamheidseisen. De corporaties zijn voorstander van experimenten met korte procedures. Zij denken aan een proef met een Omgevingsvergunning in één dag. En ze benadrukken het belang van het voortzetten van de verkoop van sociale huurwoningen op plekken met veel sociale huur. De verkoopopbrengsten kunnen zij gebruiken om te investeren in nieuwbouw, verduurzaming en leefbare wijken.