Overslaan en naar de inhoud gaan

Amsterdam wil dertig 'Lang Leven Thuisflats' voor zorg aan huis voor 2030'

Image

De gemeente Amsterdam wil samen met woningcorporaties de komende jaren nog ongeveer twintig zogeheten ‘Lang Leven Thuisflats’ realiseren; woningcomplexen die geschikt zijn om zorgbehoevende (hoog-)bejaarden langer zelfstandig thuis te laten wonen. Er zijn er nu negen. Het gaat om bestaande complexen met sociale huurwoningen die door bouwkundige aanpassingen geschikt worden gemaakt voor zorg aan huis. Ook zal in deze complexen een vast team van zorg- en welzijnsmedewerkers aanwezig zijn.

Tot 2040 verdubbelt in Amsterdam het aandeel 85+ers; rond die tijd wonen er 25.000 hoogbejaarden in Amsterdam en Weesp. Tegelijkertijd woont zes op de tien van de huidige 65+ers nu in een woning die niet volledig toegankelijk of geschikt voor zorg aan huis is. Ouderdom komt met gebreken. Met het stijgen der jaren komen deze ouderen in de problemen, terwijl het aantal verpleeghuisplekken in Amsterdam beperkt is en niet zal groeien. Om langer zelfstandig thuis wonen mogelijk te maken, is het volgens zorgwethouder Alexander Scholtes (D66) daarom belangrijk (nieuwe) woonzorgconcepten te ontwikkelen, met voldoende ruimte voor ontmoeting in de buurt, en waar ouderenwoningen zo veel mogelijk geclusterd zijn om zorg en ondersteuning efficiënt te kunnen leveren.

“Het samenvallen van het woningtekort, vergrijzing en het personeelstekort in de zorg leidt de komende jaren tot één van de grootste uitdagingen voor onze samenleving: de passende huisvesting van ouderen. Hoe zorgen we ervoor dat alle ouderen veilig, prettig en zelfstandig in de stad kunnen blijven wonen, bij voorkeur in hun eigen omgeving, en ook als ze intensieve zorg nodig hebben? Dat kan als we bouwen aan 'zorgzame buurten': buurten waar mensen naar elkaar omkijken, waar zorg op maat wordt geleverd, en waar mensen iets te doen hebben en elkaar kunnen ontmoeten. In die buurten zijn voldoende voor ouderen geschikte woningen nodig. Geclusterde woningen met een gezamenlijke ontmoetingsruimte, maar ook woningen waar ouderen volledige zorg kunnen ontvangen: de zorggeschikte woning. Alleen als we dit regelen blijft Amsterdam een stad waar plek is voor iedereen.”

Image
De Amsterdamse zorgwethouder Alexander Scholtes (D66)

Uitvoeringsagenda Ouderenhuisvesting

De gemeente zet met de Uitvoeringsagenda ouderenhuisvesting in op het realiseren van duizenden geclusterde woningen, in zowel de bestaande voorraad als nieuwbouw. Om het groeiende aantal ouderen te huisvesten zijn volgens de gemeente de komende vijftien jaar 23.000 geclusterde woningen nodig. Een deel van deze woningen komt in de 'Lang Leven Thuisflats'. Scholtes hoopt voor 2030 dertig van dergelijke complexen voorhanden te hebben. Ook wil hij bij nieuwbouw de kansen voor geclusterde ouderenwoningen beter in beeld te brengen. “Juist de combinatie van goede seniorenwoningen in de nabijheid van zorg maakt dat mensen langer zelfstandig kunnen wonen in een prettige en veilige omgeving.”

De gemeente gaat opnieuw in gesprek met de Amsterdamse woningcorporaties over geclusterd en aanpasbaar bouwen, over doorstroming en over voorrang bij woningtoewijzing. Ook komt er betere voorlichting over langer zelfstandig thuis wonen en verhuisondersteuning. Met het zorgkantoor - verantwoordelijk voor uitvoering van de Wet langdurige zorg -  en woningcorporaties worden afspraken gemaakt over behoud van het huidige aantal verpleeghuisplekken en het selecteren van tenminste tien locaties voor de bouw van nieuwe zorggeschikte of geclusterde ouderenwoningen.

NUL20 schreef bij de start in december 2022 over het initiatief Lang Leven Thuisflats. Zie onder: