Amsterdam wil dat regio zijn hekjes weg haalt

23.11.11

Amsterdam wil dat regio zijn hekjes weghaalt

De gemeente wil dat alle metropoolgemeenten hun beschermingswallen rond de eigen woningmarkt opheffen, zodat verhuizen binnen de regio makkelijker wordt. "Van eigen bewoners eerst naar metropooldenken," heet het in het op 23 november uitgebrachte Woonmanifest 2012. De oproep geldt niet alleen de gemeenten van de Stadsregio maar ook Haarlem en Almere. In het manifest wordt ook gepleit voor één website voor alle vrijkomende particuliere en sociale huurwoningen in de regio. In het Woonmanifest 2012 worden in totaal vijf ombuigingen bepleit om de vitaliteit van de stad te verbeteren.
De huidige trend is overigens juist dat regiogemeenten steeds vaker protectionistische maatregelen invoeren. Amstelveen, Zaanstad en Almere hebben alle drie nieuwe voorrangsregelingen voor eigen inwoners in voorbereiding.

Woonmanifest 2012

Het Woonmanifest 2012 is het resultaat van het werk van een 'DenkTank', waarin behalve de gemeente vertegenwoordigers van corporaties,  Vastgoedbelang en huurders zitting namen. De Huurdersvereniging Amsterdam (HA) distantieert zich van de uiteindelijke aanbevelingen, omdat in één daarvan bepleit wordt over te stappen van een "blind huurbeleid naar marktconforme en inkomensafhankelijke huur."
Gemeente en corporaties bereiden een experiment voor waarin woningen voor marktconforme huren worden verhuurd. Bij een hoog inkomen betaalt de huurder het volle pond, bij een laag inkomen zakt de huurprijs mee tot een bepaalde huurquote. De HA kan zich volgens woordvoerder Arco Leusink niet in deze opzet vinden omdat de woningnood in Amsterdam zo hoog is dat bij de marktconforme huren elke relatie tussen huurhoogte en objectieve kwaliteit zoek is.

Woonmanifest 2012 roept op tot vijf ombuigingen om vitaliteit van de stad te behouden. Van nieuwbouw zal het nu in deze crisistijd niet komen. Volgens de DenkTank moet de oplossing daarom worden gezocht in meer doorstroming in de bestaande voorraad. "Sterker nog, de kansen liggen niet zozeer in de sfeer van stenen stapelen, maar in de manier waarop we de woningmarkt hebben georganiseerd. Met andere woorden, het is meer een kwestie van betere software dan meer hardware."

Dat perspectief is te vinden in de vijf ombuigingen die de DenkTank  bepleit en uitwerkt:
- van anonieme regels naar maatwerk
- van 'objecten verhuren' naar klantgericht werken
- van blind huurbeleid naar marktconforme en inkomensafhankelijke huur
- van 'eigen bewoner eerst' naar metropool denken
- van grote herstructuringen naar buurtgericht opwaarderen.

Wethouder Wonen Freek Ossel gaf in april 2011 opdracht te onderzoeken hoe er meer beweging op de Amsterdamse woningmarkt kan komen. Een DenkTank met jonge, creatieve volkshuisvesters boog zich afgelopen maanden over deze vraag. Het Woonmanifest 2012 is het resultaat.

Zie ook: Het Parool: Amsterdam wil huur koppelen aan inkomen (23-11-2011)
Zie ook: NUL20: Corporaties moeten meer maatwerk leveren (23-11-2011)

 

NUL20 nieuws

Laatste nummer

AEDES NIEUWS