Overslaan en naar de inhoud gaan

Amsterdam legt in half jaar ruim 2 miljoen euro aan boetes voor woonfraude op

Image

De woonfraude is in Amsterdamse woningen nog altijd omvangrijk. De resultaten in de eerste helft van 2019 laten op veel terreinen een stijging zien ten opzichte van 2017 en 2018. Zo is het aantal Zoeklichtmeldingen toegenomen. Hierbij springt het aantal meldingen over kamerverhuur in het oog. Dit aantal is procentueel meer dan verdubbeld in vergelijking met het eerste half jaar van 2017 en 2018. Ook zijn er meer sancties opgelegd. Er is het eerste half jaar voor ruim 2 miljoen euro (€2.173.000) aan boetes gefactureerd.

In de eerste zes maanden van 2019 zijn slechts 23 boetes opgelegd voor het niet melden van vakantieverhuur. In het voorjaar is gestart met handhaven door middel van digitaal toezicht. Deze methode heeft weliswaar honderden adressen opgeleverd, maar niet meer boetes. Het feitelijk constateren van overtredingen blijkt zeer arbeidsintensief.

De enige sanctie die minder wordt opgelegd, is de last onder bestuursdwang. Dat komt omdat het volgens de gemeente effectiever is verhuurders te laten stoppen met toeristische verhuur te laten stoppen door middel van een last onder dwangsom. Dat is een financiële dreiging. Bij een last onder bestuursdwang is de dreiging de voordeur af te sluiten. Met name de toegenomen handhaving op de regels voor Bed & Breakfast (B&B) heeft geleid tot meer lasten onder dwangsom opgelegd. Zo
Daarnaast is het aantal lasten onder bestuursdwang in de vorm van een spoedsluiting in verband met een brandonveilige situatie afgenomen. Er worden minder brandonveilige panden aangetroffen. Volgens de gemeente is dit het gunstige gevolg van consequente handhaving.

De resultaten zijn voor het college reden de komende periode onverminderd in te zetten op de handhaving van illegale toeristische verhuur, illegale kamerverhuur en andere vormen van woonfraude. Naast de inzet op de huidige aanpak woonfraude, gaat het college zich de komende periode richten op het ontwikkelen van een aanpak gericht op huisjesmelkerij. Tevens wordt het handhaven op basis van datasignalen verder ontwikkeld.