Overslaan en naar de inhoud gaan

Amsterdam in hoger beroep tegen uitspraak over warmteplan Sluisbuurt

Image

De gemeente Amsterdam gaat in hoger beroep tegen de uitspraak van de rechter over het warmteplan Sluisbuurt. Amsterdam wil de eerste 2700 woningen en voorzieningen die worden gebouwd in de Sluisbuurt op Zeeburgereiland aansluiten op een hogetemperatuur warmtenet. De organisatie Amsterdam Fossielvrij heeft daar met succes bezwaar tegen aangetekend. De rechter oordeelde dat onvoldoende recht wordt gedaan aan alternatieven voor aansluiting op het warmtenet door Westpoort Warmte. Volgens Amsterdam is een collectieve oplossing noodzakelijk om het betaalbaar te houden. De gemeente gaat in hoger beroep om meer duidelijkheid te krijgen over de mogelijkheden die zij heeft om te sturen op collectieve oplossingen door middel van warmteplannen.

Amsterdam Fossielvrij was het niet eens was met het feit dat energie uit zonnepanelen niet mag worden meegerekend voor alternatieve warmtevoorzieningen. Wethouder Marieke van Doorninck (Ruimtelijke Ontwikkeling en Duurzaamheid): “De rechter gaat daarin mee. We moeten ons echter wel realiseren dat het daarmee ook gemakkelijker wordt voor ontwikkelaars om zich niet aan te sluiten op een collectief warmtenet, ook als dit een warmtenet met een lage temperatuur warmtebron als een datacenter of oppervlaktewater is.” De gemeente wil kunnen sturen op duurzame oplossingen tegen zo laag mogelijk maatschappelijke kosten. Ze waarschuwt dat deze uitspraak bredere gevolgen zal hebben.

De gemeente heeft met Westpoort Warmte (WPW) een contract gesloten voor de aanleg van een collectief systeem voor warmtelevering in de Sluisbuurt. Daarbij wordt gebruik gemaakt van stadswarmte van 55 graden, afkomstig uit een retourleiding uit het Oostelijk Havengebied. Hierbij gaat het om de restwarmte uit de Diemencentrale die eerst wordt gebruikt voor de verwarming van het Oostelijk Havengebied.