Amsterdam heeft voortaan eeuwigdurende erfpacht

29.06.17
Amsterdam heeft voortaan eeuwigdurende erfpacht
De gemeente Amsterdam maakt de overstap naar eeuwigdurende erfpacht. De coalitie van D66, VVD en SP heeft zich donderdag in de heel vroege ochtend zonder enige aarzeling achter het voorstel van VVD-wethouder Eric van der Burg, 'een compromis tussen kneiterrood en liberaal, geschaard. Daarmee komt er een einde aan jarenlang gesteggel over verbetering van de oude, ondoorzichtige erfpachtsystematiek.
 
De coalitie toonde zich in het raadsdebat ongevoelig voor de kritiek van de oppositie. PvdA-fractievoorzitter Marjolein Moorman noemde de bespreking van het voorstel ‘een showtje voor de bühne’. Voor haar is de gemaakte deal geen goede deal. Volgens de PvdA waren andere, meer duurzame oplossingen mogelijk geweest. Zij voorziet dat na de verkiezingen opnieuw aan het erfpachtstelsel zal worden getornd. GroenLinks-raadslid Zeeger Ernsting noemde het wrang dat de wijziging eigenlijk niet door de coalitie wordt gesteund, maar dat de coalitieafspraken in beton zijn gegoten. Hij vindt dat het effect van het nieuwe stelsel op de woningprijzen goed moet worden gevolgd. Voor Diederik Boomsma van het CDA is de overstap een ‘historische blunder’ die bol staat van willekeur. Het CDA blijft vechten voor de mogelijkheid de grond te kopen; iets wat VVD en D66 ook nog steeds wel zouden willen. 
 
D66-raadslid Joris van Osselaar betitelde de overstap ‘als het beste dat de gemeente nu kan bieden’. “Voor heel veel mensen is de overstap heel aantrekkelijk.” Wel wil D66 de vangnetregeling verruimen. Voorkomen moet worden dat mensen gedwongen moeten verhuizen. Ook de VVD is tevreden, omdat volgens raadslid Tjakko Dijk een toekomstbestendig en transparant systeem ontstaat. Hij verlangt nog apart beleid met aangepaste prijzen voor wooncoöperaties. SP-raadslid Tiers Bakker benadrukte dat hij geen voorstander is van eeuwigdurende erfpacht, maar zijn partij respecteert wel de uitkomst van de coalitieonderhandelingen. Bewoners en kopers weten volgens hem nu wel beter waar ze aan toe zijn.
 
Ongeveer tachtig procent van alle Amsterdamse huizenbezitters heeft een huis op 'voortdurende erfpacht'. Dat systeem is na ruim een eeuw onhoudbaar geworden, omdat het ondoorzichtig is en het erfpachters voor onaangename verrassingen kan stellen als hun erfpacht na vijftig jaar wordt herzien. De oplossing bleek ook voor Van der Burg ingewikkeld. Toen hij in januari het plan voor eeuwigdurende erfpacht naar buiten bracht ontstond een storm van kritiek. Duizenden burgers – niet zelden uit het electoraat van VVD en D66- kwamen inspreken of stelden vragen. Afgelopen voorjaar werden de plannen flink aangepast. Burgers kunnen tot 2020 overstappen, de berekening wordt gemaakt op basis van de WOZ-waarde in 2014 of 2015, er geldt een kortingspercentage van 25 procent, de zogeheten buurtstraatquotes dalen naar gemiddeld 28 procent en de vangnetregeling is verruimd. Wijziging van het voorstel was mogelijk door een politiek compromis met de SP. De coalitie stelt miljoenen extra beschikbaar voor armoedebestrijding. Ook gaat het percentage sociale woningbouw in nieuwe wijken omhoog naar veertig procent. 
 

NUL20 nieuws

Laatste nummer

afbeelding van Fred van der Molen
Video 21.06
In de Omgevingsvisie 2020-2050 presenteert de hoofdstad een toekomstbeeld van de ontwikkeling van Amsterdam de komende decennia. In deze visie, een update van de Structuurvisie 2020-20240 - worden ideeën voor de volgende groeispurt uitgewerkt. Deze aflevering van BouwWoonLeef besteedt aandacht...
Fred van der Molen
afbeelding van Fred van der Molen
Achtergrondartikel 16.06

Maar liefst 48 gemeenten doen een beroep op een bijdrage uit het Volkshuisvestigingsfonds voor in totaal negentig plannen. Het beschikbare budget van 450 miljoen euro is hiermee ruim twee keer overtekend. Vier gemeenten uit de Metropoolregio Amsterdam dienden een aanvraag in. Naar verwachting...

Fred van der Molen
Achtergrondartikel 15.06

Bijna alle neuzen staan dezelfde kant op: om de woningcrisis te lijf te gaan, moeten er heel veel woningen worden gebouwd. Ook in nieuwe uitleglocaties, ook in het groen, zeggen veel bouwende partijen. Maar de opvatting van gemeenten in de regio Amsterdam en de provincie Noord-Holland is juist...

Pieter Lesage
afbeelding van Fred van der Molen
Video 14.06

Om te kunnen voorzien in de grote woningbehoefte in de regio Amsterdam zijn nieuwe stedelijke kernen nodig buiten Amsterdam. Een van de plekken waar dat moet gebeuren is Purmerend. De gemeente is voornemens de komende twee decennia 10.000 nieuwe woningen te bouwen: ''Die schaalsprong waar we...

Fred van der Molen
afbeelding van Fred van der Molen
Boekbespreking 12.06
De nieuwe editie van het Jaarboek voor Architectuur 2020/2021 toont ons zoals gebruikelijk de jaarlijkse oogst aan aansprekende Nederlandse architectuur.
Fred van der Molen
afbeelding van Fred van der Molen
Video 28.05

Met de groenvisie van de gemeente Amsterdam moet de stad tussen 2020 en 2050 ondanks de enorme woningbouwplannen groener worden. Maar hoe realiseer je dat in een stad waar de ruimte steeds schaarser wordt? Groen kan worden geïntegreerd in nieuwbouw en de aanleg van nieuwe buurten en wijken, maar...

Fred van der Molen
afbeelding van Fred van der Molen
Achtergrondartikel 27.05 Geactualiseerd op: 27.05.21

Hout wordt naar voren geschoven als bouwmateriaal voor een CO2-neutrale wereld. De 32 gemeenten van de MRA hebben nu een ambitieus doel gesteld: 20 procent van de woningproductie in houtbouw in 2025, oplopend tot 50 procent in 2050. Zijn dat realistische ambities? In gesprek met Thijs Kroese,...

Fred van der Molen
afbeelding van Fred van der Molen
Boekbespreking 17.05
Journalist/beurscommentator Hans de Geus kon als ZZP'er geen hypotheek krijgen voor een appartement in Amsterdam, maar wel een lening voor een appartement om te verhuren. En zo kocht hij er later nog twee, genoeg om zich als ZZP'er van een pensioen te voorzien.
Fred van der Molen
afbeelding van Fred van der Molen
Achtergrondartikel 07.05 Geactualiseerd op: 07.05.21

In Muiderberg liggen de eerste buizen van een duurzaam, betaalbaar en collectief warmtenet in de grond. Het nabijgelegen IJmeer wordt ingezet als warmtebron. De bewoners zijn straks goedkoper uit dan met aardgas. Althans, als de rekensommen kloppen en de voorfinanciering rondkomt.

Fred van der Molen
afbeelding van Fred van der Molen
Video 06.05

Deze aflevering van Bouw Woon Leef staat in het teken van mobiliteit. Aan het woord komen onder andere een hoogleraar urban mobility futures, een gebiedsontwikkelaar en een deelvervoer gebruiker. De trend is duidelijk: nieuwe wijken worden autoluw. Hoeveel waarde kun je wel niet toevoegen aan...

Fred van der Molen
afbeelding van Fred van der Molen
Achtergrondartikel 05.05

Tijdens een bijeenkomst met als thema ‘de ziel van de buurt’ gingen ontwikkelaars en stadsonderzoekers met elkaar in gesprek over de vraag wat het DNA van een buurt is, hoe daar vat op te krijgen én hoe daar vervolgens rekening mee te houden bij gebiedstransformatie. Een onderwerp dat gezien de...

Fred van der Molen
afbeelding van Fred van der Molen
Video 20.04
In de media verschenen eind maart berichten dat Amsterdam een gedeeltelijke bouwstop zou afkondigen voor 2021. De betrokken wethouders in Amsterdam stellen dat hier geen sprake van is. Wel worden een aantal nieuwe ontwikkelingen uitgesteld, tot verdriet van de betrokken ontwikkelaars. Hoe zit...
Fred van der Molen

NUL20 Dashboards

De NUL20 Dashboards geven zowel een historisch als actueel overzicht van de woningvoorraad en de woningproductie van Amsterdam én de Metropoolregio Amsterdam. Overzicht.