'Amsterdam geeft eerste helft 2020 vergunningen af voor ruim 2.500 nieuwe woningen'

01.09.2020
Image

In de eerste helft van 2020 heeft Amsterdam vergunningen afgegeven voor de realisatie van 2.537 nieuwbouwwoningen, zo meldt wethouder Ivens in antwoord op vragen van GroenLinks, D66 en PvdA. Het aantal bouwvergunningen - zonder transformaties - is vergelijkbaar met de eerste twee kwartalen van 2019. Toen werden 2.689 vergunningen voor nieuwbouwwoningen verstrekt.

Het feitelijk aantal verstrekte vergunningen wijkt sterk af van de cijfers van het CBS. Het CBS voorspelde voor het eerste kwartaal van 2020 voor Amsterdam slechts 182 vergunningen. Volgens de gemeente is uit analyse gebleken dat bij de levering van gegevens aan het CBS een aantal zaken niet goed gaat. Vergunningen ontbreken om allerlei redenen. En er is onduidelijkheid over de definities. Daardoor zijn de cijfers over de omgevingsvergunningen absoluut geen goede bron om de bouwproductie in beeld te brengen. Wel wordt er gewerkt aan het verbeteren van de informatie. Medewerkers krijgen betere instructies en eind dit jaar wordt de automatisering verbeterd.

De meeste vergunningen voor nieuwbouwwoningen zijn volgens een handmatige analyse van de gemeente verstrekt in het eerste kwartaal: 1.820. Daarnaast zijn 376 woningen het resultaat van transformaties. In het tweede kwartaal is er voor 725 woningen een vergunning vertrekt; dat betreft 717 nieuwbouwwoningen en slechts 8 transformaties.
Het college durft geen prognose te geven over het aantal bouwvergunningen in de laatste twee kwartalen van 2020. "Als gevolg van de coronacrisis is in sommige projecten sprake van vertragingen, maar de processen lopen wel goed door", aldus de wethouder. Wat dit betekent voor de bouwproductie, valt nog niet te zeggen.

Ook telt de gemeente de daadwerkelijke start bouw. Uit die - volgens de gemeente wel betrouwbare gegevens - blijkt dat in de eerste twee kwartalen van 2020 de bouw van 3.254 woningen is begonnen. De bouwproductie ligt daarmee nog redelijk op koers; de ambitieuze doelstelling van het college is gemiddeld 7.500 woningen per jaar in aanbouw te nemen.