Amsterdam gaat bouwproductie fors stimuleren

21.11.14
Amsterdam gaat bouwproductie fors stimuleren

Amsterdam wil de bouwproductie opvoeren naar 5.000 woningen per jaar in 2018. Om dit te verwezenlijken wordt gezorgd voor snellere procedures, duidelijkere regels en een open houding naar bouwers en ontwikkelaars. Het college trekt voor de extra bouwstimulering 60 miljoen euro uit.

In het actieplan Woningbouw 2014 – 2018 staan zeven impulsen genoemd om de bouwproductie te stimuleren. Dat is hard nodig volgens wethouder Bouwen en Wonen, Laurens Ivens: “Amsterdam is een aantrekkelijke stad. Elk jaar komen er 10.000 mensen in de stad bij. Dat vraagt forse investeringen waarbij we niet meer alleen afhankelijk kunnen zijn van de bestaande partijen. Daarom zijn er andere partijen nodig zoals zelfbouwers, bouwgroepen en kleine bouwbedrijven. De gemeente wil al deze partijen stimuleren door eenvoudiger en transparanter te werken.”

Ivens wil dat bereiken door meer maatwerk te bieden en door belemmeringen in processen en procedures rond woningbouw weg te nemen. Daarnaast wordt de planvoorraad vergroot door het uitgeven van nieuwe bouwkavels. Voor de kavels wordt begin volgend jaar een tenderkalender 2015/ 2016 gepresenteerd. Ook moeten eigenaren van leegstaande panden ondersteund worden in hun initiatieven tot transformatie. Er komt een transformatieteam dat de opdracht krijgt om toe te werken naar minimaal 1.250 woningen per jaar. Verder is het van belang dat er wordt ingespeeld op initiatieven vanuit de gemeente of vanuit marktpartijen om te komen tot versnelling. Het denken moet doorgaan. Stroperigheid in regelgeving en processen moeten worden aangepakt. Daarom komt het college met een taskforce, bestaande uit zowel ambtenaren als marktpartijen, die zich specifiek richt op het ondersteunen en aanjagen van goede initiatieven.

Meer info in dit artikel 'Actieplan Stimulering bouwproductie 2014-2018' (NUL20, 21-11-2014) 

NUL20 nieuws

Laatste nummer

AEDES NIEUWS