Amsterdam beperkt termijn vakantieverhuur tot dertig dagen

10.01.18
Amsterdam beperkt termijn vakantieverhuur tot dertig dagen

Amsterdam verkort de termijn voor vakantieverhuur naar dertig dagen. Lange tijd maakte de gemeente op juridische gronden bezwaar tegen halvering van de verhuurtermijn, maar volgens SP-wethouder Ivens van Wonen biedt een recente uitspraak van de rechter voldoende rechtszekerheid. De nieuwe termijn geldt vanaf 1 januari 2019.

"‘Ik besef goed dat het verkorten van de termijn niet de oplossing is voor de drukte in de stad. Wel zal deze maatregel de overlast van toeristen in sommige buurten sterk verminderen en wordt het zo steeds onaantrekkelijker om je woning als verdienmodel te gebruiken", aldus wethouder Ivens. De Rechtbank Amsterdam heeft onlangs geoordeeld dat ook bij incidentele verhuur aan toeristen sprake is van woningonttrekking. Tijdens de tijdelijke verhuur van de woning aan toeristen kan de woning door de eigenaar niet als hoofdverblijf worden gebruikt. Hij is van mening dat deze uitspraak voldoende basis biedt om de termijn voor vakantieverhuur te verkorten van zestig naar dertig dagen.

De toeristische verhuur van woningen heeft de afgelopen jaren een sterke groei doorgemaakt. In 2013 werden er circa 4.500 woningen aangeboden. In 2017 waren dat er al 22.000. De toeristische verhuur van woningen heeft door deze toename steeds meer (ongewenste) invloed op verschillende Amsterdamse wijken en buurten. Met een termijn van dertig dagen denkt het college de negatieve invloed van vakantieverhuur te kunnen beperken. Tegelijkertijd blijft het mogelijk om een woning, sociale huurwoningen uitgezonderd, te verhuren aan toeristen.

De nieuwe verhuurtermijn wordt opgenomen in de Huisvestingsverordening. De nieuwe maatregel laat volgens Ivens onverlet dat er ook in 2019 stevig blijft worden ingezet op handhaving. Door digitaal rechercheren, het verplichte meldpunt voor verhuurders en afspraken met verhuurplatforms. De huidige afspraken met platforms zoals Airbnb en Booking.com lopen tot 1 januari 2019.

Airbnb is niet blij met het collegevoorstel. Volgens de verhuursite kiest de gemeente hiermee voor hotels en straft het ‘gezinnen die hun woning af en toe delen’. Ook vraagt Airbnb zich af of de nieuwe termijn juridisch houdbaar is. De nieuwe regel maakt volgens hen disproportioneel inbreuk op het eigendomsrecht van Amsterdammers en hun recht om diensten af te nemen.

NUL20 nieuws

Laatste nummer

AEDES NIEUWS