Almere Hout Noord wordt ultra duurzaam

02.02.10

Almere Hout Noord wordt ultra duurzaam

Op 28 januari presenteerden Almere en woningcorporatie Ymere hun ontwikkelingsplan voor Almere Hout Noord. Centraal in dit plan staat volgens beide partijen het stimuleren van initiatieven van onderop; ideeën en gedachten van de mensen zelf: ‘De wijk voor initiatieven’. De ambities zijn hoog. De nieuwe wijk moet niet alleen ‘sociaal duurzaam’ worden, maar ook ‘economisch en ecologisch toekomstbestendig’. Het plan is om begin 2012 te starten met de bouw. Er komen ongeveer 4.300 woningen in een ‘dynamisch stadsdorp’ met vooral grondgebonden woningen (78 procent).

In maart 2008 daagde de gemeente Almere woningcorporaties uit te komen met een definitie van een sociaal duurzame wijk en in een essay te beschrijven hoe Almere Hout Noord kan worden ontwikkeld tot een wijk waar níet het marktdenken centraal staat, maar waar het gaat om de mensen die in de wijk wonen en werken. In twee rondes werd uiteindelijk Ymere uitverkoren de plannen verder uit te werken. Ymere, zo beargumenteerde de beoordelingscommissie, zou het beste in staat zijn toekomstige bewoners bij de ontwikkeling, de inrichting en het beheer van de wijk te betrekken.
Het ontwikkelingsplan van de wijk voorziet in 70 procent vrijesector woningen, 30 procent sociale huur/koop en ook 30 procent particulier opdrachtgeverschap. Nadrukkelijk wordt gestreefd naar een mix van wonen en werken.
Toekomstige bewoners, ondernemers en instellingen worden uitgedaagd zelf met initiatieven te komen. Buurtschuren, Ontmoetingsroutes, Kanspanden en Talenthuizen moeten hen helpen ideeën te ontwikkelen en in praktijk te brengen. Met name in de Noorderhoutlaan, de hoofdstraat die als een rode draad door de wijk loopt, is sprake van een mix van woningen, detailhandel en ondernemingen, horeca en voorzieningen. Er wordt aangezet tot een Participatie Onderneming, die initiatieven uit de wijk aanjaagt, mogelijk maakt en beloont.

Almere Hout Noord moet een economisch en ecologisch duurzame wijk worden. Economische duurzaamheid vertaalt zich met name in het dichten van het ‘gat tussen zolder en bedrijventerrein’; er komen talloze mogelijkheden voor kleine en middelgrote bedrijven, van de zolderkamer tot het geplande regionale bedrijventerrein A6-park.
Hout Noord moet een energieonafhankelijke en klimaatneutrale wijk worden. Er liggen plannen op het gebied van bijvoorbeeld warmte- en energieopwekking, het scheiden van afvalwaterstromen, het toepassen van de Cradle-to-Cradle filosofie en het opwekken van eigen windenergie.

Begin 2012 moet de bouw van Almere Hout Noord starten. Het Ontwikkelingsplan wordt in 2010 en 2011 vertaald in een bestemmingsplan, de eerste fase in het verkaveling- en inrichtingsplan wordt uitgewerkt, de hoofdinfrastructuur en energie-infrastructuur worden uitgediept, er worden voorbereidingen getroffen om de grond bouwrijp te maken en de Participatie Onderneming wordt verder ingevuld. Almere en Ymere moeten nog definitieve afspraken maken over samenwerkingsmodel.
 

Trefwoorden:

NUL20 nieuws

Laatste nummer

afbeelding van Fred van der Molen
Achtergrondartikel 26.01 Geactualiseerd op: 14.01.21

Veel mensen willen een koopwoning, maar de hoge prijzen vormen een onoverkomelijke drempel. In veel verkiezingsprogramma’s worden voorstellen gedaan om deze barrière te slechten. NUL20 toetst in een serie artikelen de houdbaarheid van deze en andere voorstellen. In deze aflevering: kan de...

Fred van der Molen
afbeelding van Fred van der Molen
Achtergrondartikel 18.01 Geactualiseerd op: 18.01.21

Egbert de Vries vertrekt als directeur bij de Amsterdamse Federatie van Woningcorporaties. Hij wordt per 20 januari geïnstalleerd als de opvolger van wethouder Sharon Dijksma. De Vries startte na de zomer van 2014. Hoe kijkt de toekomstig wethouder en voormalig stadsdeelpoliticus terug op zijn...

Fred van der Molen
afbeelding van Wendy Koops
Blog-item 18.01

In de kerstvakantie ontplofte er een bom in mijn wijk. Iemand was benaderd door actiegroep Windalarm. Wisten we wel dat de gemeente overweegt windmolens langs de A10 te plaatsen? Of windmolens, grote turbines met een tiphoogte van 200 meter. Soms op slechts 350 meter afstand van woningen.

Wendy Koops
afbeelding van Fred van der Molen
Achtergrondartikel 14.01 Geactualiseerd op: 14.01.21

Veel mensen willen een koopwoning, maar de hoge prijzen vormen een onoverkomelijke drempel. In veel verkiezingsprogramma’s worden voorstellen gedaan om deze barrière te slechten. NUL20 toetst in een serie artikelen de houdbaarheid van deze en andere voorstellen. Maar in de eerste aflevering gaan...

Fred van der Molen
afbeelding van Fred van der Molen
Achtergrondartikel 12.01 Geactualiseerd op: 12.01.21

In 2020 zijn in Amsterdam 5.932 nieuwe woningen in aanbouw genomen. Dit is bijna 18 procent minder dan het jaar ervoor en beduidend minder dan de ambitie van het huidige college om 7.500 woningen per jaar in aanbouw te nemen. Wethouder Laurens Ivens beschouwt het niettemin als "een immense...

Fred van der Molen
afbeelding van Fred van der Molen
Achtergrondartikel 08.01 Geactualiseerd op: 08.01.21

Amsterdam nam vorig jaar 5.932 nieuwe woningen in aanbouw. Dit is bijna 18 procent minder dan in 2019 en beduidend minder dan de ambitie van het college. Niettemin beschouwt wethouder Laurens Ivens dit als 'een immense prestatie' gezien de coronacrisis. En waarom is hij zo optimistisch over de...

Fred van der Molen
afbeelding van Fred van der Molen
Video 17.12

Bouw Woon Leef is de maand december in de Zaanstreek. Een gebied waar weer flink wordt gebouwd en plannen voor nog veel meer woningen in voorbereiding zijn. Ook de Amsterdammer heeft de gemeenten langs de rivier ontdekt. Weet ook woonwethouder van Zaanstad Songül Mutluer.

Fred van der Molen
Achtergrondartikel 11.12

Zuidoost staat aan de vooravond van een nieuwe ronde ‘wijkaanpak’. Het Masterplan Zuidoost moet verloedering en criminaliteit terugdringen, maar vooral het perspectief van de huidige bewoners verbeteren. Om een nieuw rondje in de projectencarrousel te vermijden, wordt van alle betrokken partijen...

Pieter Lesage
Achtergrondartikel 11.12

Amsterdam Zuidoost krijgt er voor 2040 zo’n 39.000 woningen bij. Volgens de plannen dan. Een nieuwe ronde langs de velden leert dat er weliswaar veel wordt gebouwd, maar dat ook veel plannen al kampen met vertraging. De ambitie is duidelijk: een gemengd bouwprogramma en een voorinschrijfregeling...

Pieter Lesage
Achtergrondartikel 11.12

Met de renovatie van de eerste flats in de Lodewijk van Deysselbuurt is de aanpak van de drie Röellbuurten begonnen. Hiermee wordt een 20 jaar oude belofte ingelost. De eisen zijn intussen gewijzigd: aardgasvrij, meer verdichting, meer respect voor de stedenbouwkundige erfenis, een duidelijke...

Pieter Lesage
Achtergrondartikel 11.12

De landelijke overheid investeert weer in woningbouwprojecten. Via de Woningbouwimpuls, een fonds van 1 miljard euro, betaalt ‘Den Haag’ mee aan de onrendabele top van woningbouwprojecten. Dat zorgt op zijn minst voor versnelling. Zowel bij de eerste als tweede tranche werd gretig ingetekend...

Pieter Lesage
Achtergrondartikel 11.12

Zaanstad krijgt 20,6 miljoen euro voor versnelling van de woningproductie. Waarom is dat nodig? En waar wordt het geld voor gebruikt? Hans Krieger, wethouder MAAK.Zaanstad, geeft tekst en uitleg. “Zaanstad is een arme gemeente. Wij hebben niet genoeg eigen middelen voor nieuwe openbare ruimte,...

Pieter Lesage

NUL20 Dashboards

De NUL20 Dashboards geven zowel een historisch als actueel overzicht van de woningvoorraad en de woningproductie van Amsterdam én de Metropoolregio Amsterdam. Overzicht.