Overslaan en naar de inhoud gaan

Almere ‘geschokt en vol ongeloof’: woningbouw stagneert door netcongestie

Image

In een groot deel van Almere kunnen per direct geen nieuwe woningen meer worden aangesloten op het elektriciteitsnet. Er is niet meer capaciteit. De gemeente laat weten zich ‘overvallen’ te voelen door dit bericht van de netbeheerders. "Dit is rampzalig voor de ontwikkeling van Almere. Komt er niet snel een oplossing, dan komen de woningbouwdoelstellingen, de economische bedrijvigheid en de duurzaamheidsambities in gevaar. Dan komt de ontwikkeling van Almere tot stilstand."

Nieuwe bedrijven en maatschappelijke voorzieningen in Almere moesten al wachten tot 2029 voor ze kunnen worden aangesloten op elektra. Nieuwbouwwoningen kunnen in delen van de stad nu met onmiddellijke ingang niet meer worden aangesloten en bestaande woningen niet gasvrij gemaakt. "Nu ook de woningbouw wordt geraakt, heeft Almere een heel groot probleem", zegt wethouder Alexander Sprong. "Dit is een onacceptabele situatie, die we zo spoedig mogelijk moeten opschalen richting het Rijk en TenneT. Totdat uitbreiding van het elektriciteitsnetwerk is gerealiseerd, zijn de aangekondigde ‘onorthodoxe’ maatregelen en nieuwe ‘out-of-the-box’-maatregelen noodzakelijk om de periode tot 2029 zo goed mogelijk te overbruggen." Netbeheerder Tennet voorziet dat uitbreiding van het elektriciteitsnetwerk pas in 2029 kan zijn gerealiseerd. Het grootste knelpunt zit bij onderstation ‘Almere’ (capaciteit 69,3 MVA), gesitueerd op bedrijventerrein Veluwsekant. Hoewel de capaciteit van dit station eind 2023 meer dan verdubbeld is (+80 MVA) kan die niet worden benut omdat TenneT zegt niet meer stroom te kunnen leveren.

Woningbouw stagneert

Almere is na Amsterdam de grootste gemeente in de Metropoolregio Amsterdam (MRA). De komende jaren zijn in Almere veel nieuwbouwwoningen gepland, onder meer als onderdeel van de Woondeal MRA, die de regio met het Rijk heeft gesloten. In die Woondeal wordt de capaciteit op het elektriciteitsnet al vermeld als ‘kritische succesfactor’ voor de woningbouwambities. Overigens stagneert de woningproductie in Almere al enige tijd door andere problemen.