Overslaan en naar de inhoud gaan

De Alliantie schort verkoop sociale huurwoningen Entrepotdok voorlopig op

Image

Woningcorporatie de Alliantie schort de verkoop van sociale huurwoningen in Amsterdam Centrum-West op. Vrijkomende huurwoningen aan het Entrepotdok worden voorlopig niet verkocht, zo heeft de corporatie in een bijeenkomst van Stadsdeel Centrum bekendgemaakt.

Vorige maand kondigde de Alliantie aan de komende jaren 140 sociale huurwoningen aan het Entrepotdok te willen verkopen. De voorgenomen verkoop leidde tot veel onrust onder zittende huurders en buurtbewoners. Zij zijn tegen het vernietigen van de sociale woningvoorraad ten gunste van rijke nieuwkomers. “Wij trekken ons de onrust over de verkoop van woningen aan en vinden het zeer pijnlijk dat de intenties van corporaties in twijfel worden getrokken”, aldus een woordvoerder.

De Alliantie heeft aan wethouder Zita Pels van Volkshuisvesting voorgesteld de verkoop van vrijkomende huurwoningen voorlopig op te schorten. “Wij willen in gesprek met de gemeente en een extern adviseur om te toetsen of wij al dan niet binnen de samenwerkingsafspraken handelen. De uitkomst van deze gesprekken wachten we af.” Volgens de corporatie heeft de wethouder inmiddels positief gereageerd op dit voorstel.

De huidige samenwerkingsafspraken voorzien voor Centrum-West niet in een absoluut verkoopverbod; wel geldt de afspraak dat corporaties zich terughoudend opstellen. Verkoop van sociale huurwoningen ligt politiek gevoelig. Wethouder Pels werkt aan de ‘Amsterdamse Aanpak Volkshuisvesting’. Dat document dient als input voor de nieuw te maken prestatieafspraken. Uit de onlangs gepubliceerde uitkomsten van voorbereidende gesprekken met stakeholders en bevolking blijkt dat van veel kanten wordt gevraagd om een verkoopverbod. Corporaties wijzen er van hun kant op dat een verbod op verkoop van sociale huurwoningen zal leiden tot minder investeringen in verbetering en uitbreiding van de Amsterdamse sociale woningvoorraad. In 2021verkochten de Amsterdamse corporaties 952 woningen.