De Alliantie beperkt huurverhoging voor lagere inkomens

07.04.15
De Alliantie beperkt huurverhoging voor lagere inkomens

Huurders van de Alliantie krijgen op 1 juli aanstaande een huurverhoging die afhankelijk is van hun inkomen en van de huur van hun woning. De lagere inkomens (tot € 34.229) worden ontzien. Voor deze huurders stijgt de huur met maximaal 2,5%. Hun huur wordt begrensd op of verlaagd tot € 711 per maand. Als de (huidige) huur tussen € 618 en € 711 zit, én meer dan 80% van de maximale huur bedraagt, krijgen deze huurders bovendien een beperkte huurverhoging van 1% (inflatie). Dat is de uitkomst van intensief overleg tussen de Alliantie en haar Huurdersplatform HPdA.
Wonen is een essentiële uitgavenpost voor ieder huishouden, zo schrijft de Alliantie in een persverklaring. De laatste jaren neemt de druk op de woonlasten toe, terwijl de inkomens bij veel huurders nauwelijks stijgen. Dat is een zorgelijke ontwikkeling. De inkomensgroepen tot € 34.229 hebben het moeilijk, vooral als hun netto huur tussen € 618 en € 711 ligt. De Alliantie ziet het als haar taak om bij te dragen aan de betaalbaarheid van wonen, nu én in de toekomst.
Huurders met een inkomen tussen €34.229 en € 43.786 krijgen op 1 juli een huurverhoging van 3%. Voor huurders met een inkomen boven € 43.786 geldt een huurverhoging van 5%. De Alliantie gebruikt deze extra huurinkomsten voor investeringen in bijvoorbeeld onderhoud en nieuwbouw van sociale huurwoningen, bedoeld voor lage inkomens.

NUL20 nieuws

Laatste nummer

AEDES NIEUWS