Overslaan en naar de inhoud gaan

Alle sociale huurwoningen geschrapt in nieuwbouwplannen ArenaPoort

Image

Het woningprogramma van het transformatieproject Cluster 7 in de Amsterdamse Poort wordt gewijzigd. Om stagnatie van de nieuwbouw te voorkomen gaat de gemeente akkoord met het schrappen van het sociale deel (16%) en het verminderen van het middeldure aandeel. Er verdwijnen 118 sociale en 80 middeldure huurwoningen uit het bouwplan van in totaal 666 woningen.

De haalbaarheid van de transformatie ArenaPoort Oost (Cluster 7) staat door de huidige situatie op de bouw- en vastgoedmarkt ernstig onder druk. Volgens de twee eigenaars/initiatiefnemers is het oorspronkelijke plan door de stijgende bouwkosten en rentelasten financieel niet meer haalbaar. CBRE en HODO achten realisatie alleen mogelijk als het woonprogramma ingrijpend wordt bijgesteld. De woningen worden gemiddeld tussen de 60 en 65 m2 groot. De bestaande sociale woningvoorraad van Ymere in het cluster (120 woningen) blijft verder intact. Na de transformatie nieuwe stijl is het aandeel sociale huur in de buurt ArenaPoort nog 38 procent en in de wijk Bijlmer Centrum nog 68 procent. De eigenaars/initiatiefnemers hebben zich gecommitteerd aan de voorrangsregeling voor bewoners uit Zuidoost, voortvloeiend uit het Masterplan Zuidoost, alsmede een voorrangsregeling mensen met een maatschappelijk beroep.

Sleutelproject

Er is de gemeente veel aan gelegen dat het project doorgaat. Cluster 7 geldt als sleutelproject voor de transformatie in Amsterdamse Poort. Niet alleen vanwege de grote omvang, maar ook door de geplande upgrade van het winkelgebied met daarin de Shopperhal, een belangrijke vestigingsplek voor lokale ondernemers. Daarnaast worden er sociaal-maatschappelijke functies toegevoegd en meerdere groene binnentuinen gerealiseerd. Bovendien verdwijnt bij de transformatie het huidige openbare parkeerdek en daarmee een overlastlocatie. De veiligheid in de Amsterdamse Poort zou ermee gediend zijn. Tot slot is het oude postkantoor reeds ontruimd en afgesloten van nutsvoorzieningen, en ontsiert dit gebouw het gebied. Dit wijzigingsbesluit geldt tot en met twee jaar na ondertekening.

Overal in de stad voert de gemeente moeilijke gesprekken met ontwikkelaars om dreigende stagnatie van bouwprojecten te voorkomen. In een aantal gevallen is juist een omgekeerde route gevolgd om de bouwproductie op gang te houden: meer betaalbare woningen en minder vrijesector. Dat kan alleen als de gemeente akkoord gaat met veel lagere grondopbrengsten.

CLUSTER 7 Arena Poort Oost Aantal woningen
  Bestaande situatie Na oude plan Na nieuwe plan
Sociaal 120 228 120
Middelduur 0 334 254
Vrije sector 0 224 412
TOTAAL 120 786 786