AFWC: Amsterdamse corporaties willen meer sociale nieuwbouw

22.06.2016

De Amsterdamse woningcorporaties willen meer sociale huurwoningen bouwen en minder verkopen. Dat is nodig gezien de ontwikkelingen op de woningmarkt, zo concludeert de Amsterdamse Federatie van Woningcorporaties (AFWC) bij de publicatie van het traditionele jaarbericht. Het aantal mensen met lage inkomens groeit, terwijl de sociale woningvoorraad slinkt.

Volgens de AFWC kunnen de corporaties weer meer bouwen. Hun financiële positie is gezonder dan enkele jaren geleden, onder meer doordat zij hebben gesneden in de kosten en de bedrijfsprocessen efficiënter zijn gemaakt. Ook willen ze samenwerken met marktpartijen om te zorgen voor woningen voor mensen met een middeninkomen, zodat zij kunnen doorstromen uit sociale huur. Maar er moeten wel voldoende geschikte locaties blijven komen.
De corporaties gaan samen met de Stadsregio Amsterdam op zoek naar bouwlocaties. Zij hebben hiertoe een gezamenlijk Manifest uitgebracht, dat ook wordt ondertekend door de Huurdersverenigingen in Amsterdam en Utrecht. Voor de projecten die zij vanaf 2018 willen gaan bouwen, moet binnenkort al duidelijk zijn wat de nieuwe bouwlocaties zijn. "Het aantal sociale huurwoningen moet groeien vanwege de sterk stijgende vraag. De steden in de Noordvleugel groeien snel en de noodzaak om minimaal het relatieve aantal sociale huurwoningen daar op peil te houden is groot. Mede daarom draaien corporaties hun verkoopprogramma's terug," aldus AFWC-directeur De Vries.
De sociale nieuwbouw zal niet geconcentreerd moeten worden neergezet. "Dan bouwen we opnieuw aan wijken zonder toekomst en met weinig waardeontwikkeling. Gemengde wijken en gemengde complexen blijven het devies," meent De Vries. Om ook woningen in het middensegment te realiseren, ligt een partnership met beleggers en ontwikkelaars voor de hand. Hij verwacht bovendien van de corporaties dat zij alles klaar hebben staan om een hogere investeringsproductie te kunnen realiseren.
Bij het uitbrengen van het Manifest deed De Vries een beroep op het Waarborgfonds Sociale Woningbouw minder streng te zijn. "Het beleid van het WSW is gericht op het aflossen van schulden. Dat maakt corporaties bedrijfseconomisch gezond, maar het levert geen extra huizen op. Bij een sterke woningmarkt is het de vraag of die heel strenge beoordeling altijd nodig is. Het WSW zou scherper kunnen kijken naar extra investeringsruimte voor die corporaties die nu tegen hun ratio's aanlopen."

Op 1 januari 2016 hadden de corporaties in Amsterdam 186.670 woningen in bezit. Dat zijn zowel zelfstandige woningen (178.389) als studentenkamers. Bijna 3.000 minder dan een jaar eerder. De sociale voorraad liep met 3.600 woningen terug. Tweeënveertig procent van het aantal zelfstandige woningen in Amsterdam is nu een zelfstandige corporatiewoning. De gemiddelde kale huurprijs van de sociale huurwoningen van de Amsterdamse corporaties bedraagt 479 euro.