Overslaan en naar de inhoud gaan

Aedes: half procent corporatiehuurders in financiële problemen vanwege coronacris

Image

Een half procent van de huurders heeft bij hun woningcorporatie aangeklopt vanwege terugval in inkomsten als gevolg van de coronacrisis. Dat meldt de koepelorganisatie Aedes op basis van een eigen enquête onder ruim 150 corporaties. Per geval wordt een maatwerk-oplossing gezocht. De huurachterstanden bij corporaties namen tot nu toe nauwelijks toe. Onder huurders van bedrijfspanden van corporaties komen betalingsproblemen veel vaker voor.

Verzoeken voor een betalingsregeling voor de huur werden in de meeste gevallen gehonoreerd. Bij veel huurders bleek hun financiële situatie snel weer te zijn verbeterd, bijvoorbeeld dankzij de inkomensondersteuning vanuit de regering. Corporaties stelden vrijwel alle huisuitzettingen tijdens de coronacrisis uit, zeker die vanwege huurschuld. Alleen huisuitzetting op basis van bijvoorbeeld criminele activiteiten gingen door. Inmiddels starten corporaties weer met het aanzeggen van ontruimingen. Een aanzegging leidt in de praktijk in drie van de vier gevallen tot betaling van de huurschuld, zonder dat de ontruiming hoeft plaats te vinden.

De woningcorporaties hebben zich altijd verzet tegen een generieke bevriezing van de huren vanwege de coronacrisis. Aedes wees er destijds op dat een groot deel van de corporatiehuurders vermoedelijk minder snel wordt geraakt door een inkomensdaling. Een groot deel van hen heeft een uitkering en/of komt in aanmerking voor huurtoeslag. Huurders met een huurprijs boven de aftoppingsgrens komen in aanmerking voor huurbevriezing of huurverlaging bij een inkomensval. Aedes schat dat zo’n 10 procent van de huishoudens een huurprijs heeft boven de aftoppingsgrens.

Nibud vreest overigens dat de coronacrisis bij een groeiend aantal huishoudens op korte termijn tot financiële problemen gaat leiden. Vooral zelfstandigen en werkenden met een flexibel dienstverband kampen met inkomensterugval. Meer dan 40 procent van hen geeft aan minder inkomen te hebben dan in februari 2020, zo bleek uit een recente peiling onder bijna 2.000 Nederlanders.