Overslaan en naar de inhoud gaan

ABN Amro: huizenprijzen stijgen naar verwachting met 6 procent in 2024 

Serie
Image

De Nederlandse huizenmarkt veert verder op door lagere rente en betere inkomensstijgingen, verwacht ABN Amro. Huizenprijzen stijgen naar verwachting met 6% in 2024 en met 5% in 2025. Het sentiment op de huizenmarkt is in het eerste kwartaal van 2024 verbeterd onder invloed van de veerkracht van de Nederlandse economie. Er is een verder herstel van de huizenprijzen te zien als gevolg van hogere lonen en dalende hypotheekrentes. Beide dragen bij aan het herstel van het vertrouwen. Doordat de vooruitzichten op de huizenmarkt voor het tweede kwartaal op rij verbeteren, stelt ABN Amro haar prijsraming naar boven bij: van 4% naar 6% in 2024 en van 3,5% naar 5% in 2025. 

Ook het aantal transacties zit in de lift; in januari en februari lagen deze zelfs 13% hoger dan in dezelfde periode vorig jaar. Deze groei komt vooral door de verhoging van de NHG-grens en doordat particuliere verhuurders woningen afstoten. Woningverhuur is minder aantrekkelijk geworden door de gestegen rente, hogere belastingen en de verwachte huurprijsbeperkingen. Door de kleine hoeveelheid afgegeven bouwvergunningen blijft het aantal woningen dat wordt opgeleverd echter bescheiden. 

Het aantal transacties is nog steeds laag. Er staan weinig bestaande woningen te koop en het aanbod van nieuwbouwwoningen is, ondanks de recente toename, nog altijd beperkt. Hierdoor stokt de doorstroming op de huizenmarkt. Het aantal transacties van starters is wel stabiel, aangezien zij een duwtje in de rug krijgen door de verruiming van de startersvrijstelling. Starters hebben daarnaast minder last van beleggers die huizen opkopen om te verhuren. Nu zij huurwoningen van de hand doen, verschuiven deze naar het koopsegment en dat biedt kansen voor starters. Een andere stimulans is de dalende hypotheekrente. Hierdoor kan de hypotheekrente verder dalen, wat de betaalbaarheid van woningen verbetert. Starters moeten, benadrukt ABN Amro, wel alert zijn op de woningkwaliteit. Zo neemt de interesse voor huizen met een lager energielabel toe door lagere energieprijzen en de krapte op de huizenmarkt.

Hoewel de dalende hypotheekrente in combinatie met gestegen inkomens een positief effect heeft op het maximum te lenen bedrag, is de krapte op de huizenmarkt onverminderd groot, aldus Philip Bokeloh, econoom woningmarkt van ABN Amro. “De woningbouw in Nederland blijft achter bij de overheidsambitie om in de komende tien jaar één miljoen huizen te bouwen. In 2023 zijn 73.000 woningen gebouwd, terwijl jaarlijks minstens 115.000 nieuwe huizen nodig zijn om deze ambitie te realiseren. Het is daarom belangrijk om de bestaande woningvoorraad efficiënter te benutten en meer woningen te bouwen. Mogelijk kan de nieuwe regiewet, als deze door de Tweede Kamer wordt aangenomen, de woningbouw stimuleren. Deze wet zorgt ervoor dat het Rijk de regie in handen neemt en vaststelt hoeveel woningen gebouwd worden, waar deze komen en voor wie gebouwd gaat worden.”