Overslaan en naar de inhoud gaan

Aantal ontvangers huurtoeslag stijgt

Het aantal huurtoeslagontvangers stijgt sinds het uitbreken van de crisis jaar na jaar. In 2010 steeg het aantal ontvangers met 3,6 procent en de voorlopige cijfers over 2011 en 2012 laten een voortzetting van deze ontwikkeling zien. Het uitgekeerde bedrag nam daarentegen in 2012 af ondanks de gestegen huren. Dat is het gevolg van de zogeheten 'kwaliteitskorting', zo blijkt uit het Jaarverslag op de wet op de huurtoeslag dat minister Blok naar de Kamer stuurde.

In 2010 ontvangen 1,28 miljoen bewoners huurtoeslag. Dat aantal is volgens de voorlopige cijfers in 2012 gegroeid naar 1,36 miljoen, een stijging van 5,6%. Vooral het aandeel van eenpersoonshuishoudens onder de 65 stijgt. Opvallend genoeg nam het aan toeslag uitgekeerde bedrag per ontvanger af in 2012 ten opzichte van 2011. In 2012 ontving elke ontvanger gemiddeld €2.096 euro en in 2011 €2.120.
De daling is het gevolg van de zogeheten kwaliteitskorting van 10 procent. Daardoor kregen huishoudens met een huur boven de kwaliteitskortingsgrens minder huurtoeslag. Naast deze grens is er ook nog een aftoppingsgrens, waarboven de toeslag niet meer toeneemt ongeacht de huurhoogte. Het is volgens minister Blok kabinetsbeleid om met deze kortingen "mensen te stimuleren om een bewustere keuze te maken voor meer of minder woonkwaliteit en in relatie daarmee de daarbij passende huurprijs."
Uit de voorlopige cijfers valt op te maken dat de totale uitgaven aan huurtoeslag in 2012 met 2,7 procent zijn toegenomen tot ruim 2,84 miljard euro.