Aantal daklozen sinds 2009 meer dan verdubbeld

23.08.2019
Image
Sinds 2009 is het aantal volwassen daklozen in Nederland toegenomen van 18 duizend naar 39 duizend in 2018. Het aantal daklozen tussen 18 en 30 jaar is in deze periode verdrievoudigd, evenals het aantal daklozen met een niet-westerse migratieachtergrond. Dat meldt het Centraal Bureau van de Statistiek op basis van nieuwe cijfers. Staatssecretaris Blokhuis (ChristenUnie) van Volksgezondheid is zich naar eigen zeggen "rot geschrokken" van de cijfers. 
 
Een van de problemen is volgens Blokhuis de woningmarkt. "Het aantal beschikbare betaalbare woningen is echt een enorm probleem", zei Blokhuis op Radio1. "Dat signaleert het Leger des Heils ook. Ik heb dat scherp in het vizier en heb daar indringende gesprekken over met mijn collega van Binnenlandse Zaken, minister Ollongren. We zouden ons moeten schamen dat we er in zo'n rijk land niet in slagen om mensen een fatsoenlijk dak boven het hoofd te bieden."
 
Ruim 8 op de 10 volwassen daklozen is man; meer dan de helft heeft een migratieachtergrond (57%). Het aandeel jonge daklozen (18-30 jaar) neemt relatief het snelste toe: het waren er 12,6 duizend in 2018, ruim drie keer zoveel als in 2009. Ongeveer de helft was tussen de 30 en 50 jaar; zij vormen in aantal nog de grootste groep. Ruim 37 procent van alle daklozen verbleef in een van de vier grootste gemeenten (G4): Amsterdam, Rotterdam, Den Haag of Utrecht. 57 procent heeft een migratieachtergrond. 
Niet-westerse daklozen zijn vaker jong en bevinden zich vooral in de grote steden. 39 procent van hen was 18 tot 30 jaar (7,1 duizend), tegen 27 procent van de daklozen met een Nederlandse of westerse achtergrond.
 
Bij CBS zijn 'daklozen': mensen die slapen in de open lucht, in overdekte openbare ruimten, zoals portieken, fietsenstallingen, stations, winkelcentra of een auto, of binnen slapen in passantenverblijven van de maatschappelijke opvang en eendaagse noodopvang, of op niet-structurele basis bij vrienden, kennissen of familie, zonder vaste verblijfplaats. De resultaten zijn exclusief daklozen die illegaal in Nederland verblijven. De categorie 'volwassen daklozen' loopt bij CBS van 18-65 jaar. Of er ook oudere daklozen zijn wordt niet vermeld in de statistieken.
 
(klik op grafiek voor vergroting)
 
 

Trefwoorden